კონკურენციის ეროვნულმა სააგენტომ საზღვაო გადაზიდვების სექტორში მოკვლევა დაიწყო

საქართველოს კონკურენციის ეროვნულმა სააგენტომ, საზღვაო გადაზიდვების სექტორში, მოკვლევა დაიწყო. კონკურენციის ეროვნული სააგენტოს ინფორმაციით, თემა ეხება ორი კომპანიის დავას დომინანტური მდგომარეობის ბოროტად გამოყენებისა და არაკეთილსინდისიერი კონკურენციის შესაძლო დარღვევის ფაქტებზე.

მათივე ცნობით, კონკურენციის სააგენტოში შეიქმნა მოკვლევის ჯგუფი, რომელსაც საკითხის შესწავლა დაევალა. კანონმდებლობით გათვალისწინებული წესის შესაბამისად, სააგენტო გადაწყვეტილებას მოკვლევის დაწყებიდან 6 თვის ვადაში იღებს. საკითხის მნიშვნელობისა და სირთულის გათვალისწინებით, შესაძლოა, საქმის შესწავლა 18 თვემდე გაგრძელდეს.

კონკურენციის ეროვნულმა სააგენტომ, 2022 წელს, 2 მოკვლევა დაასრულა: პირველი, სადაზღვევო/ჰოსპიტალურ სექტორში, დომინანტური მდგომარეობის ბოროტად გამოყენების ფაქტზე, სადაც 2 რეკომენდაცია გაიცა და მეორე, ტურისტულ სექტორში, არაკეთილსინდისიერი კონკურენციის ფაქტზე, სადაც დარღვევა დადასტურდა, მოპასუხე კომპანიას ფინანსური სანქცია დაეკისრა და კანონდარღვევის დაუყოვნებლივ აღმოფხვრა დაევალა.

„ამ დროისთვის, კონკურენციის ეროვნული სააგენტო მოკვლევის 3 საქმეს განიხილავს - საავტომობილო საწვავის ბაზარზე შეთანხმებული ქმედების სავარაუდო ფაქტს; სათარჯიმნო სექტორში - დომინანტური მდგომარეობის ბოროტად გამოყენების და შეთანხმებული ქმედების სავარაუდო შემთხვევას და ავტო მომსახურების სექტორში - ადმინისტრაციული უწყების მხრიდან, კონკურენციის შეზღუდვის სავარაუდო ფაქტს.

2022 წელს, კონკურენციის ეროვნულმა სააგენტომ საავტომობილო საწვავის ბაზრის მონიტორინგი დაასრულა და მოკვლევის პროცესი დაიწყო. ამ დროისთვის, მიმდინარეობს ბუნებრივი/თხევადი აირის საავტომობილო საწვავის ბაზრისა და შუშის ნარჩენების ბაზრის მონიტორინგი. ამავე პერიოდში, 4 კომპანიის შერწყმაზე გაიცა თანხმობა და მიმდინარეობს საქმის წარმოება 2 საქმესთან დაკავშირებით. მიმდინარე რეჟიმში რჩება - ეკონომიკის რეგულირებადი სფეროს მარეგულირებელ ორგანოებთან ერთად 3 საქმის შესწავლის პროცესი“,- ნათქვამია კონკურენციის სააგენტოს განცხადებაში.