"2022 წელს  სარკინიგზო ტვირთის გადაზიდვის მოცულობა 32%-ით გაიზრდება და 16 მლნ ტონას მიაღწევს“ - თიბისი კაპიტალი

2021 წელს საქართველოში ტვირთბრუნვის მოცულობა სრულად აღდგა და პანემაიმდელ 2019 წლის მაჩვენებელს გადააჭარბა ყველა სეგმენტში, გარდა საზღვაო ტვირთებისა - ამის შესახებ ნათქვამია ,თიბისი კაპიტალის“ კვლევაში.

საზღვაო ტვირთების აღდგენის ნაკლები დონე კი, მუშახელის დეფიციტმა და პორტების გადატვირთულობამ გამოიწვია.

კვლევითი ორგანიზაციის ანალიზით, რუსეთის შეჭრამ უკრაინაში კიდევ უფრო გააღრმავა Covid-19-ის პანდემიით გამოწვეული საკითხები, როგორიცაა წარმოებისა და ტრანსპორტირების შეფერხება, ხარჯების გაზრდა და საქონლის ფასები. გარდა ამისა, რუსეთსა და ბელორუსზე დაწესებული სანქციები შეეხო გლობალურ და რეგიონულ სავაჭრო და სატრანზიტო ნაკადებს.

ტვირთის ტრანზიტი, რომელიც მთლიანი ტვირთის გადაზიდვის მოცულობის მესამედზე მეტს შეადგენს, წარმოადგენს საქართველოში სატრანსპორტო მომსახურებაზე მოთხოვნის მნიშვნელოვან მამოძრავებელს. ბოლო გეოპოლიტიკური სიტუაციიდან გამომდინარე, გაიზარდა ინტერესი საქართველოს, როგორც სატრანზიტო ქვეყნის მიმართ. ქვეყანამ დაინახა ტრანზიტზე მოთხოვნის ზრდა 2022 წლის მეორე კვარტალში (+29% წლიური წელზე). სწორედ აღნიშნულ პერიოდში ტვირთების უფრო დიდი მოცულობის მოზიდვა მოხდა „ჩრდილოეთის მარშრუტებიდან“ და დააჩქარა რუსეთ-თურქეთის ვაჭრობა.

საავტომობილო ტრანსპორტი დიდ როლს ასრულებს საქართველოს სატრანსპორტო სექტორში, რომელიც 2022 წლის 6 თვეში გადაზიდული ტვირთის 73%-ს შეადგენს. ამავე პერიოდში, საგზაო ტვირთების გადაზიდვა წელიწადში 16%-ით გაიზარდა, რაც ძირითადად გამოწვეულია რუსეთსა და თურქეთს შორის სატრანზიტო მოცულობის გაზრდით.

წლის დასაწყისიდან 2022 წლის 6 მაისამდე სარკინიგზო ტვირთების გადაზიდვა წელიწადში 13%-ით გაიზარდა. ზრდა დაჩქარდა 2022 წლის მეორე კვარტალში, რაც მიუთითებს რუსეთის წინააღმდეგ სანქციების პოზიტიურ ზეგავლენაზე GR სატრანზიტო სერვისებზე მოთხოვნაზე. 2022 წელს ტვირთის გადაზიდვის მოცულობა 32%-ით გაიზრდება და 16 მლნ ტონას მიაღწევს. საქართველოს პორტებში ასევე იმატა მოთხოვნამ 2022 წლის მეორე კვარტალში. მშრალი და ნაყარი ტვირთები (ცენტრალური აზიიდან) გაიზარდა წელიწადში 29%-ით. პორტები მუშაობენ თითქმის თავიანთი სიმძლავრის მაქსიმუმზე. კონტეინერების შემთხვევაში, გაზრდილი ტრაფიკის მიუხედავად (+10% წლიური) პორტები კვლავ არასაკმარისია.

საქართველოში ტვირთების გადაზიდვის ყველაზე ნაკლებად სასურველი საშუალებაა საჰაერო ტვირთების მთლიანი ტვირთის 1%-ზე ნაკლებია. 2022 წლის დასაწყისი, როგორც ჩანს, პერსპექტიულია სექტორისთვის, რადგან ტრაფიკმა 4% და 41% წლიური ზრდა დაფიქსირდა პირველ და მეორე კვარტალში.

თამარ მუკბანიანი