რიყის დოქები ისევ იყიდება

არაერთხელ ჩავარდნილი ტენდერების შემდეგ, მარტში გაყიდული რიყის დოქების 50% კვლავ იყიდება.

2022 წლის მარტში ბიზნესმენ დავით ხიდაშელთან დაკავშირებულმა კომპანია GLOBAL VICTORY TRUST-მა, ე.წ. "რიყის დოქები" 10 მილიონ ლარად შეიძინა.

ბიზნესმენის კომპანიის მიერ დღეს გავრცელებული განცხადებით ირკვევა, რომ ხიდაშელი მზადაა ობიექტის 50% გაყიდოს. საინვესტიციო შეთავაზებაში არაა დაკონკრეტებული რამდენი მილიონი ლარი იქნება "რიყის დოქების" საწყისი ღირებულება.

„შპს GLOBAL VICTORY TRUST (რეგისტრირებული 08/07/2016წ. ლუქსემბურგის ბიზნეს რეგისტრაციის მიერ, საიდენტიფიკაციო კოდი # B207335, იურიდიული მისამართი: 6757, ლუქსემბურგი, გრევენმახერი, მოზელეს ქუჩა # 3), რომლის საკუთრებაშია ელექტრონული აუქციონის (პირობებიანი) ფორმით შეძენილი უძრავი ქონება: „ქ. თბილისში, რიყის ტერიტორიაზე (ნაკვეთი № 65/061) არსებული 14 591.00 კვ.მ. არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთისა და მასზე განთავსებული №1 შენობა-ნაგებობა, საჯარო ინტერესიდან გამომდინარე, აკეთებს შეთავაზებას, აღნიშნული ქონების 50%-ის გასხვისებაზე, სსიპ სახელმწიფო ქონების ეროვნული სააგენტოს მიერ 2022 წლის 24 მარტს გამართული №256 ელექტრონული აუქციონით დადგენილი პირობების შესაბამისად. მსურველს, რომელსაც აქვს შესაბამის სფეროში გამოცდილება და შეთანხმების შემთხვევაში წარმოადგენს განსახორციელებელ საინვესტიციო თანხაზე საბანკო გარანტიას, დეტალური ინფორმაციის მისაღებად, შეუძლია გამოაგზავნოს წერილი კომპანიის ელ-ფოსტაზე: info@gvgholding.ge, სადაც აღწერილი უნდა იყოს დაინტერესებული პირის (ფიზიკური/იურიდიული) განხორციელებული პროექტები, გამოცდილება და ინვესტიციის განხორციელების შესაძლებლობა" - წერია განცხადებაში.

შეთავაზება ძალაშია მისი გამოქვეყნებიდან 30 კალენდარული დღის ვადაში.

თამარ მუკბანიანი