ეროვნული ბანკი 2023 წლის იანვრის „თვის მიმოხილვას" აქვეყნებს

საქართველოს ეროვნული ბანკი 2023 წლის იანვრის „თვის მიმოხილვას" აქვეყნებს.

საქართველოს ეროვნული ბანკის ინფორმაციით, მიმოხილვაში დეტალურად არის გაანალიზებული გასული თვის მაკროეკონომიკური პარამეტრები და ქვეყნის საბანკო და საფინანსო სექტორებში არსებული მდგომარეობა.

„გამოცემის მიზანია უზრუნველყოს ფართო საზოგადოებისათვის ქვეყნის მოკლევადიანი (ერთთვიანი) მაკროეკონომიკური ანალიზის ოპერატიულად მიწოდება. გამოცემის ნახვა შესაძლებელია ეროვნული ბანკის ოფიციალურ ვებგვერდზე "პუბლიკაციების" რუბრიკაში“,-აღნიშნულია ინფორმაციაში.