ბუნებრივი კატასტროფების რისკის შესამცირებლად შვეიცარია 400 000 შვეიცარიულ ფრანკს გამოყოფს

საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტროსა და შვეიცარიის განვითარებისა და თანამშრომლობის სააგენტოს (SDC) შორის, აჭარისა და გურიის რეგიონებში ბუნებრივი კატასტროფების რისკის შემცირების პროექტის განხორციელებასთან დაკავშირებით ურთიერთგაგების მემორანდუმი გაფორმდა.

დოკუმენტს საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის მინისტრმა, დავით შავლიაშვილმა და შვეიცარიის განვითარებისა და თანამშრომლობის სააგენტოს ხელმძღვანელმა, რუდოლფ შოხმა მოაწერეს ხელი. მემორანდუმი ითვალისწინებს სამინისტროსა და SDC შორის თანამშრომლობას საქართველოში კატასტროფების მართვის შესაძლებლობების გაუმჯობესებასთან დაკავშირებით. აღნიშნული დოკუმენტის მიზანია, ბუნებრივი კატასტროფების რისკების შემცირება და მათი მართვის გაუმჯობესება, ცენტრალურ ხელისუფლებასა და თვითმმართველობებს შორის ეფექტური კოორდინირებისა და პრევენციული ღონისძიებების გზით.

მემორანდუმის საფუძველზე, რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტროს და საავტომობილო გზების დეპარტამენტის შესაბამისი სპეცილისტები გაივლიან სათანადო ტრენინგებს საფრთხეებისა და რისკების რუკის შედგენის, ასევე, დანახარჯებისა და სარგებლის მეთოდოლოგიის საკითხებში. სწორედ დანახარჯებისა და სარგებლის ანალიზის შედეგებზე დაყრდნობით, ცენტრალური, რეგიონული და მუნიციპალური ხელისუფლების ორგანოებთან თანამშრომლობით განისაზღვრება კონკრეტული პრევენციული და ბიოსაინჟინრო ღონისძიებები ბუნებრივი კატასტროფების რისკების შესამცირებლად.

პროექტის ბიუჯეტით გათვალისწინებული თანხა 400 000 შვეიცარული ფრანკია ( ეს თანხა წარმოადგენს გრანტს), რომლის ფარგლებშიც შვეიცარიის განვითარებისა და თანამშრომლობის სააგენტო შეისყიდის პროექტის განხორციელებისათვის საჭირო მასალებს, აღჭურვილობასა და მომსახურებას.