მოსავლის აღების შემდეგ ნარჩენებისთვის ცეცხლის წაკიდებაზე ჯარიმა წესდება - რას გულისხმობს კანონპროექტი

მოსავლის აღების შემდეგ მარცვლოვანი მცენარეების ნაწვერალისთვის (ღეროს ქვედა ნაწილის გადანაჭრები) ცეცხლის წაკიდებაზე ჯარიმა წესდება. აღნიშნულს გულისხმობს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს მიერ შემუშავებული კანონპროექტი, რომელიც პარლამენტში უკვე წარდგენილია.

„ბოლო დროს გახშირებულია შემთხვევები, როდესაც სასოფლოსამეურნეო სავარგულების მფლობელები, მოსავლის აღების შემდგომ ახდენენ მიწის ნაკვეთზე დარჩენილი ნაწვერალისთვის ცეცხლის წაკიდებას დაწვის მიზნით, რაც დიდ ზიანს აყენებს როგორც ნიადაგს ასევე გარემოს, არსებობს მიმდებარე ნაკვეთებზე, მინდვრებზე, ტყეებზე ან დასახლებულ პუნქტებზე ხანძრის გავრცელების ძალიან დიდი ალბათობა, რამაც შესაძლებელია შეუქცევადი შედეგები გამოიღოს. მიზანშეწონილია ასეთი ქმედებისათვის არსებობდეს შემაკავებელი ეფექტის მქონე მკაცრი ადმინისტრაციული ჯარიმა,“- ნათქვამია პროექტის განმარტებით ბარათში.

შესაბამისად, კანონპროექტის თანახმად, მიწის ნაკვეთზე არსებული მარცვლოვანი მცენარეების ნაწვერალისთვის ცეცხლის წაკიდება, გამოიწვევს ფიზიკური პირის დაჯარიმებას 1 000 ლარის ოდენობით თითოეულ ჰექტარ გადამწვარ მიწის ნაკვეთზე, ხოლო იურიდიული პირი 2 000 ლარით დაჯარიმდება თითოეულ ჰექტარ გადამწვარ მიწის ნაკვეთზე.

ამასთან, ცვლილების თანახმად, 1 ჰექტრამდე მიწის ნაკვეთის გადაწვის შემთხვევაში, სამართალდამრღვევს დაეკისრება 1 ჰექტარი მიწის გადაწვისთვის ამ მუხლით დადგენილი ჯარიმა, ხოლო 1 ჰექტარზე ზემოთ - ფაქტობრივად გადამწვარი მიწის ნაკვეთის ფართობის შესაბამისად.

თაია არდოტელი