ეროვნულმა ბანკმა საგადახდო მომსახურების პროვაიდერების კაპიტალის ადეკვატურობის მოთხოვნის შესახებ წესი დაამტკიცა

საქართველოს ეროვნულმა ბანკმა საგადახდო მომსახურების პროვაიდერების კაპიტალის ადეკვატურობის მოთხოვნის შესახებ წესი დაამტკიცა.

ეროვნული ბანკის ინფორმაციით, წესის დამტკიცების მიზანს წარმოადგენს საქართველოში საგადახდო მომსახურების მნიშვნელოვანი პროვაიდერების, მათ შორის, ელექტრონული ფულის მნიშვნელოვანი პროვაიდერების ფინანსური სტაბილურობის უზრუნველყოფა, ეფექტიანი ფუნქციონირება და ბიზნეს საქმიანობიდან გამომდინარე რისკების შემცირება.

„წესში განსაზღვრულია მნიშვნელოვანი პროვაიდერისთვის მინიმალური საზედამხედველო კაპიტალის მოთხოვნები, ასევე, საზედამხედველო კაპიტალის დაანგარიშების მეთოდოლოგია. მინიმალური საზედამხედველო კაპიტალის მოთხოვნა ასევე ვრცელდება გადახდის ინიცირების მომსახურების პროვაიდერებზე. წესის შემუშავებისას გათვალისწინებულ იქნა საუკეთესო საერთაშორისო პრაქტიკა, საქართველოში რეგისტრირებული საგადახდო მომსახურების პროვაიდერების ბიზნეს სპეციფიკა და მათი ბოლო 3 წლის ფინანსური მონაცემების გამოყენებით კაპიტალის დაანგარიშების ტესტირების შედეგები.

საგადახდო მომსახურების პროვაიდერების კაპიტალის ადეკვატურობის მოთხოვნის შესახებ წესი 2024 წლის 1-ელი იანვრიდან ამოქმედდება. აღნიშნული წესი (დანართებით) განთავსებულია საქართველოს ეროვნული ბანკის ოფიციალურ ვებგვერდზე - სამართლებრივ აქტებში“,- ნათქვამია ინფორმაციაში.