„მეღვინეობა ხარებას“ დამფუძნებელი ვახტანგ ლიპარტიანი-ხარებავა გარდაიცვალა

ცნო­ბი­ლი ბიზ­ნეს­მე­ნი, მეღ­ვი­ნე­ო­ბა "ხა­რე­ბას" დამ­ფუძ­ნე­ბე­ლი, ვახ­ტანგ ლი­პარ­ტი­ა­ნი-ხა­რე­ბა­ვა გარ­და­იც­ვა­ლა. ინ­ფორ­მა­ცია ამის შე­სა­ხებ "ფე­ის­ბუქ­ში", "ხა­რე­ბას" ოფი­ცი­ა­ლურ გვერ­დზეა გა­მოქ­ვეყ­ნე­ბუ­ლი.

"უდი­დე­სი გუ­ლის­ტკი­ვი­ლით და მწუ­ხა­რე­ბით უნდა გაც­ნო­ბოთ, რომ გარ­და­იც­ვა­ლა მეღ­ვი­ნე­ო­ბა ხა­რე­ბას დამ­ფუძ­ნე­ბე­ლი ვახ­ტანგ ლი­პარ­ტი­ა­ნი-ხა­რე­ბა­ვა.

ბა­ტო­ნი ვახ­ტან­გი იყო უაღ­რე­სად კე­თილ­შო­ბი­ლი, დახ­ვე­წი­ლი და ინ­ტე­ლი­გენ­ტი პი­როვ­ნე­ბა, გა­მორ­ჩე­უ­ლი თვი­სე­ბე­ბით და მა­ღა­ლი ღი­რე­ბუ­ლე­ბე­ბით და­ჯილ­დო­ე­ბუ­ლი ადა­მი­ა­ნი.

სა­მა­გა­ლი­თო იყო მისი თავ­მდაბ­ლო­ბა, მე­გობ­რო­ბა, ადა­მი­ა­ნო­ბა, ღვაწ­ლი და სიყ­ვა­რუ­ლი ქვეყ­ნი­სა და ეკ­ლე­სი­ი­სად­მი. ფას­და­უ­დე­ბე­ლია მისი წვლი­ლი კომ­პა­ნი­ის და თი­თო­ე­უ­ლი ჩვენ­თა­გა­ნის გან­ვი­თა­რე­ბა­ში.

ბა­ტო­ნი ვახ­ტან­გი უმ­ძი­მე­სი და­ნაკ­ლი­სი იქ­ნე­ბა თი­თო­ე­უ­ლი ჩვენ­გა­ნის­თვის", - ნათ­ქვა­მია გა­მოქ­ვეყ­ნე­ბულ ინ­ფორ­მა­ცი­ა­ში.