2022 წელს პირდაპირი უცხოური ინვესტიციების მოცულობა გაიზარდა - რომელი ქვეყნებიდან ჩაიდო საქართველოში ყველაზე დიდი მოცულობის ინვესტიცია

საქსტატის დაზუსტებული მონაცემებით, საქართველოში განხორციელებული პირდაპირი უცხოური ინვესტიციების მოცულობამ 2022 წელს 2.09 მლრდ აშშ დოლარი შეადგინა, რაც 2021 წლის შესაბამის მაჩვენებელზე 1.7-ჯერ მეტია, ხოლო 2022 წლის წინასწარ მონაცემებს 4.9 პროცენტით აღემატება.

საქსტატმა ასევე დააზუსტა საქართველოში განხორციელებული პირდაპირი უცხოური ინვესტიციების მოცულობა 2018 წლიდან.

ორი უმსხვილესი ინვესტორი ქვეყნის წილმა პირდაპირი უცხოური ინვესტიციების საერთო მოცულობაში, 2022 წლის დაზუსტებული მონაცემებით, 38.0 პროცენტი შეადგინა.

პირველ ადგილზე გაერთიანებული სამეფოა - 20.8 პროცენტით (437.0 მლნ. აშშ დოლარი), მეორეზეა - ესპანეთი 17.2 პროცენტით (360.5 მლნ. აშშ დოლარი), ხოლო მესამეზე - ნიდერლანდები 9.4 პროცენტით (196.2 მლნ. აშშ დოლარი).

2022 წელს ორი უმსხვილესი სექტორის წილმა (განხორციელებული პირდაპირი უცხოური ინვესტიციების მიხედვით) 43.1 პროცენტი შეადგინა. ყველაზე მეტი პირდაპირი უცხოური ინვესტიცია საფინანსო და სადაზღვევო საქმიანობების სექტორში განხორციელდა და 538.0 მლნ. აშშ დოლარი შეადგინა, რაც პირდაპირი უცხოური ინვესტიციების საერთო მოცულობის 25.6 პროცენტია. მეორე ადგილზე იმყოფება უძრავი ქონების სექტორი 366.5 მლნ. აშშ დოლარით (17.5 პროცენტი), ხოლო მესამეზე - წყალმომარაგება და ნარჩენების მართვა 197.2 მლნ. აშშ დოლარით (9.4 პროცენტი).

ცნობისთვის, აქამდე ყველაზე მეტი ინვესტიცია თითქმის 2 მილიარდი დოლარი 2017 წელს იყო დაფიქსირებული, თუმცა დაზუსტებული მონაცემებით, პირდაპირი უცხოური ინვესტიციების მიხედვით რეკორდული 2022 წელი აღმოჩნდა.

თამარ მუკბანიანი