„სტომატოლოგიური დაწესებულებაში დასაქმებული ყველა ექიმი უნდა მონაწილეობდეს უწყვეტი სამედიცინო განათლების სისტემაში“

საქართველოს სტომატოლოგთა ასოციაცია ეხმაურება მთავრობის მიერ დაანონსებულ ცვლილებებს, რომელთა მიხედვითაც 2024 წლის 1-ლი იანვრიდან სტომატოლოგიური საქმიანობის დაწყებისა და ოპერირების წესები მკაცრდება.

ასოციაციის განცხადებაში საუბარია, თუ რა ცვლილებებია მოსალოდნელი მაღალი რისკის შემცველი სამედიცინო საქმიანობის ტექნიკური რეგლამენტში.

ასოციაციის განცხადებას უცვლელად გთავაზობთ:

„2024 წლის 1-ლი იანვრიდან, სტომატოლოგიური მომსახურების მიმწოდებელთათვის მაღალი რისკის შემცველი სამედიცინო საქმიანობის ტექნიკური რეგლამენტის პირობები იცვლება.

ცვლილების მიხედვით, სტომატოლოგიური დაწესებულებებისთვის განახლდა, დაზუსტდა და უფრო დეტალურად გაიწერა ინფექციების პრევენციის და კონტროლის, სტერილიზაცია-დეზინფექციისა და სამედიცინო ნარჩენების მართვის აუცილებელი კრიტერიუმები.

მნიშვნელოვანია, ხაზი გავუსვათ, რომ ტექნიკური რეგლამენტი არ მოიცავს სიახლეებს ინფექციების პრევენციისა და კონტროლის საკითხებზე, ის აერთიანებს ინფექციური დაავადებების გავრცელების პრევენციისა და კონტროლის კანონმდებლობით დადგენილი რეკომენდაციებისა და მოთხოვნების უზრუნველყოფის მიქანიზმებს, როგორიცაა დეზინფექციისა და სტერილიზაციის საკითხები და ამ პროცესის ხარისხის კონტროლის მექანიზმები, ანტიმიკრობული პრეპარატების დანიშვნაზე ზედამხედველობა, სავალდებულო იმუნიზაციის საკითხი, ნოზოკომიური ინფექციების მართვის საკითხები, ინდივიდუალური დაცვის საშუალებების გამოყენება და მარაგის სისტემა, სამედიცინო ნარჩენების მართვა და სხვა.

განახლებული ტენქიკური რეგლამენტით განისაზღვრა გადაუდებელი მდგომარეობების (მათ შორის − ალერგიული რეაქციებისა) მართვისთვის საჭირო პირველადი დახმარების მედიკამენტებისა და სამედიცინო საგნების აუცილებელი მარაგი.

ახალი სტანდარტები შეეხება პროფესიულ განვითარებასაც – სტომატოლოგიური დაწესებულებაში დასაქმებული ყველა ექიმი უნდა მონაწილეობდეს უწყვეტი სამედიცინო განათლების სისტემაში საქმიანობის პროფილის შესაბამისად, და ყოველწლიურად აგროვებდეს უსგ ქულებს. აღნიშნული მოთხოვნა ძალაში არ შედის 2024 წლიდან,“- აღნიშნულია სტომატოლოგთა ასოციაციის განცხადებაში.

მთავრობის მიერ დაანონსებული ცვლილების მიხედვით, სტომატოლოგიური დაწესებულებებისთვის განახლდა, დაზუსტდა და უფრო დეტალურად გაიწერა ინფექციის პრევენციის, კონტროლის, სტერილიზაცია/დეზინფექციისა და სამედიცინო ნარჩენების მართვის აუცილებელი კრიტერიუმები. პროცესის უკეთ სამართავად სავალდებულო გახდა დაწესებულებაში ინფექციების კონტროლზე პასუხისმგებელი პირის გამოყოფა. სტომატოლოგიური დაწესებულება ვალდებული ხდება, უზრუნველყოს თანამშრომელთა პროფილაქტიკური იმუნიზაცია B ჰეპატიტზე და სკრინინგი C ჰეპატიტზე, ექვს თვეში ერთხელ.

თაია არდოტელი