ირაკლი ქარსელაძე - ფისკალური დეცენტრალიზაციის ფარგლებში პირველივე წელს მუნიციპალიტეტებმა 100 მილიონი ლარით მეტი შემოსავალი მიიღეს, რაც ყოველწლიურად მზარდია

დეცენტრალიზაციის 5 წლიანი სტრატეგიის ფარგლებში, სამინისტრო საქართველოს მთავრობის მიერ დამტკიცებული 2022-2023 წლების სამოქმედო გეგმის შესრულებას აგრძელებს. შედეგად, სამოქმედო გეგმით 2022 წლისთვის გათვალისწინებული ყველა აქტივობა და ინდიკატორი სრულად იქნა შესრულებული, - ამის შესახებ რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის მინისტრმა, ირაკლი ქარსელაძემ პარლამენტში სამინისტროს 2022 წლის საქმიანობის შესახებ ანგარიშის წარდგენისას განაცხადა.

მისივე თქმით, 2022-2023 წლების სამოქმედო გეგმის განხორციელების ფარგლებში, ქვეყნის ყველა მუნიციპალიტეტში დაინერგა ინფორმაციული ნაკადების მართვის ერთიანი ელექტრონული სისტემა, რომელიც მოიცავს 18 მოდულს: სოციალური და ჯანდაცვის პროგრამების მართვა, ინტერაქტიული რუკა, პარკირების მართვა, დასუფთავება და ნარჩენების მართვა, ელექტრონული კანცელარია, ონლაინ განცხადებები და სხვა.

მინისტრის განცხადებით, მუნიციპალიტეტების განვითარების დაგეგმვის უზრუნველსაყოფად, დამტკიცებულია განვითარების დაგეგმვის მეთოდოლოგიური სახელმძღვანელო, რომლის მიზანიც მუნიციპალიტეტების მიერ მიღებული პოლიტიკის დოკუმენტების სწორად და ჰომოგენური პრინციპით შემუშავებაა. მისივე თქმით, საქართველოს პარლამენტის მიერ, მიმდინარე წელს, მიღებულია საქართველოს მთავრობის მიერ ინიცირებული კანონპროექტი „საბიუჯეტო კოდექსში ცვლილებების თაობაზე“, რომელიც ითვალისწინებს სახელმწიფო ქონების განკარგვიდან მიღებული შემოსავლების ადგილობრივ ბიუჯეტებში გადასაცემი წილის გაზრდას.

ქარსელაძემ აღნიშნა, რომ გასულ და მიმდინარე წელს მუნიციპალიტეტებს საკუთრებაში გადაეცათ 1800-ზე მეტი ერთეული ქონება; შემუშავდა ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოების პროფესიული განვითარების კონცეფცია და განახლდა პროფესიული განვითარების საჭიროების ანალიზისა და პროფესიული განვითარების გეგმის შედგენის მეთოდოლოგია; დღეისათვის, სხვადასხვა მიმართულებით, გადამზადებულია ადგილობრივი თვითმმართველობის 3300-ზე მეტი საჯარო მოხელე.

„როგორც მოგეხსენებათ, ფისკალური დეცენტრალიზაციის ფარგლებში, 2019 წლიდან მიმდინარე დღგ-ს განაწილების სისტემაზე გადასვლის შედეგად, რეფორმის პირველივე წელს - 2019 წელს, მუნიციპალიტეტებმა 100 მილიონი ლარით მეტი შემოსავალი მიიღეს. აღსანიშნავია, რომ ეს მაჩვენებელი ყოველწლიურად მზარდია, ხოლო ბოლო წლებში, მაგალითად, 2022 წელს მუნიციპალიტეტებმა 1.4 მილიარდ ლარზე მეტი მიიღეს, რაც 2018 წელთან შედარებით, 603 მილიონზე მეტი ლარით და დაახლოებით, 74%-ით მეტია; 2023 წლის ბოლოსათვის, მოსალოდნელია, რომ მუნიციპალიტეტებისათვის ხელმისაწვდომი იყოს დაახლოებით 1.6 მილიარდი ლარი, რაც 2018 წელთან მიმართებაში, დაახლოებით, 783 მილიონი ლარით, ანუ 96%-ით მეტი იქნება,“ - განაცხადა ირაკლი ქარსელაძემ.

ინფორმაციას რეგიონული განვითარების და ინფრასტრუქტურის სამინისტრო ავრცელებს.