გასულ წელს 30 975 საწარმო გაუქმდა - დარგები, სადაც ყველაზე მეტი კომპანია აღმოჩნდა წარუმატებელი

გასულ წელს 30 975 საწარმო გაუქმდა, რაც 2019 წლის შემდეგ, ყველაზე მაღალი მაჩვენებელია. სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის მონაცემებით, 2021 წელს 30 658 კომპანია გაუქმდა, 2020 წელს - 27 549, ხოლო 2019 წელს - 32 434.

ამავე სტატისტიკის მიხედვით, გასულ წელს ყველაზე მეტი, 12 286 საწარმო, ავტომობილების საბითუმო და საცალო ვაჭრობაში გაუქმდა, შემდეგია დამამუშავებელი მრეწველობა და ტრანსპორტირება/დასაწყობება.

გთავაზობთ ტოპ-10 დარგს, სადაც ყველაზე მეტი კომპანია გაუქმდა:

  • ავტომობილების საბითუმო და საცალო ვაჭრობა - 12 286
  • დამამუშავებელი მრეწველობა - 2 737
  • ტრანსპორტირება/დასაწყობება - 2 280
  • მშენებლობა - 2209
  • განთავსების საშუალებებით უზრუნველყოფის და საკვების მიწოდების საქმიანობები - 2 166
  • პროფესიული, სამეცნიერო და ტექნიკური საქმიანობები - 1 023
  • ადმინისტრაციული და დამხმარე მომსახურების საქმიანობები - 925
  • უძრავ ქონებასთან დაკავშირებული საქმიანობები - 574
  • სოფლის, სატყეო და თევზის მეურნეობა - 419
  • ინფორმაცია და კომუნიკაცია - 412
ნინი ქეთელაური