სასმელი წყალი არ იწმინდება და მისი ხარისხი არ მოწმდება - ხარვეზები დმანისის მუნიციპალიტეტში

­სახელმწიფო აუდიტის სამსახურმა გამოაქვეყნა დმანისის მუნიციპალიტეტის 2021-2022 წლების საქმიანობის შესაბამისობის აუდიტი.

როგორც დოკუმენტიდან ირკვევა, აუდიტის დროს გამოვლინდა რიგი ხარვეზები, მათ შორის: ფინანსური რესურსების მართვაში, შესყიდვების მართვაში, ასევე მუნიციპალური სერვისების მიწოდების კუთხით და სხვა.

ამასთან, აღსანიშნავია, რომ აუდიტის დასკვნის თანახმად, მუნიციპალიტეტში არსებობს მოსახლეობის წყალმომარაგების პრობლემები. კერძოდ:

წყლის სისტემებს ემსახურება არალიცენზირებული პირი;

მოსახლეობის ნაწილს სასმელი წყალი არ მიეწოდება ან მიეწოდება შეფერხებით;

მიწოდებული წყალი არ იწმინდება და მისი ხარისხი არ მოწმდება.

თაია არდოტელი