საქართველოში უმუშევრობის ყველაზე მაღალი დონე რაჭა-ლეჩხუმში, ქვემო ქართლსა და იმერეთის რეგიონებშია, ყველაზე დაბალი კი კახეთში

საქართველოში უმუშევრობის ყველაზე მაღალი დონე რაჭა-ლეჩხუმსა და ქვემო სვანეთში, ქვემო ქართლსა და იმერეთის რეგიონებშია, ყველაზე დაბალი კი კახეთში - ამასთან, ბიზნეს სექტორში დასაქმებულთა საშუალო თვიური ხელფასი, ყველაზე ბევრი, 1505.8 ლარი თბილისშია.

უფრო კონკრეტულად, „საქსტატის“ ბოლო მონაცემებით, რაჭა-ლეჩხუმისა და ქვემო სვანეთის რეგიონში უმუშევრობის მაჩვენებელი 30%-ია; ქვემო ქართლში 25.2%; იმერეთში 23.1%. სხვა რეგიონებში კი აღნიშნული სტატისტიკა ასე გამოიყურება: შიდა ქართლი 22.3%; თბილისი 19.5%; აჭარის ა.რ. 18.4%; გურია 17.1%; სამეგრელო-ზემო სვანეთი 15.7%; სამცხე-ჯავახეთი 14.9%; მცხეთა-მთიანეთი 14.7%; კახეთი 8.7%.

რაც შეეხება ბიზნეს სექტორში დასაქმებულთა საშუალო თვიურ ხელფასს, თბილისის შემდეგ მოდის მცხეთა-მთიანეთი, სადაც ეს მაჩვენებელი 1 296 ლარია.

დანარჩენ რეგიონებში შესაბამისი სტატისტიკა (ლარში) ასეთია: ქვემო ქართლი 1 181.6; აჭარის ა.რ 1 080.6; იმერეთი 1 045.9; სამეგრელო-ზემო სვანეთი 977.5; სამცხე-ჯავახეთი 962.4; კახეთი 901.1; შიდა ქართლი 861.9; გურია 763.4; რაჭა-ლეჩხუმი და ქვემო სვანეთი 726.8.