საქართველოს ტურისტული სექტორის მომავალი - როგორია GeorgiAI-ს პროგნოზი?

მოცემული პროგნოზი - GeorgiAI-ს მიერ არის მომზადებული.

GeorgiAI ბიზნესისა და ტექნოლოგიების უნივერსიტეტის (BTU) პროექტია, რომელიც „პალიტრა ჰოლდინგთან“ პარტნიორობით შეიქმნა და მოიცავს როგორც საარქივო, ისე მიმდინარე ინფორმაციას საქართველოს და მსოფლიოს შესახებ.

GeorgiAI-ს ხელოვნური ინტელექტის კვლევების მსოფლიოს უმსხვილესმა ორგანიზაციამ OpenAI-მ ვერიფიკაცია უკვე მიანიჭა და ის GPTstore-შია განთავსებული.

პოსტპანდემიური პერიოდი გლობალური ტურიზმის გამოწვევად იქცა, მაგრამ საქართველოს ტურისტულმა ინდუსტრიამ 2023 წელს აღდგენის შესანიშნავი ნიშნები აჩვენა.

რეგიონში გეოპოლიტიკური დაძაბულობის მიუხედავად, საქართველოს ტურიზმი აღმავალ ტრაექტორიაზეა. 2023 წლის მესამე კვარტლისთვის საერთაშორისო ვიზიტები 2019 წლის დონის 81%-მდე აღდგა. ეს მნიშვნელოვანი, თუმცა პანდემიამდელ დონეზე დაბალია. სტატისტიკის სიღრმისეული ანალიზი აჩვენებს, რომ ღამისთევით ტურისტული მოგზაურობები 92%-ით აღდგა, რაც სექტორის ძლიერ გამოჯანსაღებაზე მიუთითებს, განსაკუთრებით სასტუმრო ბიზნესისთვის, რომელიც სტუმრების ხანგრძლივი დარჩენით სარგებლობს.

თუმცა ერთდღიანი მოგზაურობები, რომელიც ტრადიციულად საქართველოს ტურიზმის მნიშვნელოვანი ნაწილია მეზობელ ქვეყნებთან სიახლოვის გამო, ნელი აღდგენით გამოირჩევა. მხოლოდ 59%-იანი აღდგენა ხაზს უსვამს საზღვრების ჩაკეტვის გრძელვადიან გავლენასა და დღევანდელ კლიმატში ყოველდღიური ტურისტების ფრთხილ მიდგომას.

იცვლება საერთაშორისო ვიზიტორების შემადგენლობა. მეზობელი ქვეყნებიდან მოგზაურობის 66%-მდე კლება რეგიონულ გამოწვევებსა და პანდემიის გრძელვადიან ეფექტებზე მიუთითებს, რომლებიც გავლენას ახდენს მოგზაურობის ტრადიციულ ფორმებზე. მეორეს მხრივ, რუსეთიდან და თურქეთიდან ჩამოსვლის წილმა 2019 წლის დონეს შთამბეჭდავად გადააჭარბა, რაც გეოპოლიტიკური გადაჯგუფების ან დაწესებული შეზღუდვების გამო სხვა მიმართულებებიდან მოგზაურობის გადამისამართებით აიხსნება.

ისრაელიდან საქართველოში ვიზიტორების მოსალოდნელი შემცირება მოგზაურობის გადაწყვეტილებაზე ახლო აღმოსავლეთში მიმდინარე ფართო კონფლიქტის გავლენას ასახავს. ამის საპირისპიროდ, აზერბაიჯანიდან თანმიმდევრული, თუმცა მოკრძალებული ვიზიტები სტაბილურ, მაგრამ შეზღუდულ ორმხრივ მოგზაურობაზე მიუთითებს.

საქართველოს მასშტაბით აეროპორტები კვლავ აქტივობის ცენტრებად იქცა და რეისების რაოდენობით 2019 წლის დონეს ბევრად აღემატება. თბილისის აეროპორტში ფრენების 153%-იანი აღდგენა დაფიქსირდა, ბათუმმა და ქუთაისმაც მნიშვნელოვანი ზრდა აჩვენა. ეს მაჩვენებლები საჰაერო მოგზაურობებზე ძლიერ მოთხოვნასა და საქართველოს მიერ მიღებული ზომების წარმატებას ასახავს, რომლის მიზანიც ავიაკავშირების აღდგენა იყო.

საქართველოს ტურისტული ინდუსტრიის აღორძინება, მშპ-სა და დასაქმებაში დარგის წვლილის გათვალისწინებით, ქვეყნის ეკონომიკაზე პირდაპირ გავლენას ახდენს. ღამისთევით მოგზაურობების ზრდა ხაზს უსვამს იმას, რომ განსახლების ხარისხიან ობიექტებში ინვესტირებასა და გამოცდილებას მნიშვნელოვანი ეკონომიკური სარგებლის მოტანა შეუძლია. უფრო მეტიც, ვიზიტორთა დემოგრაფიის ცვლილება საქართველოს ტურისტული შეთავაზებებისა და მიზნობრივი ბაზრების დივერსიფიკაციის აუცილებლობას ხაზს უსვამს.

მიმდინარე აღდგენა საქართველოს შესაძლებლობას აძლევს, ტურიზმის სტრატეგიას მდგრადობაზე ფოკუსირებით გადახედოს. ეკოტურიზმში ინვესტიციებმა, კულტურულმა გამოცდილებამ და მაღალი ღირებულების ტურიზმმა შესაძლოა, მომავალი შოკებისგან დაცვა უზრუნველყოს. უფრო მეტიც, ინფრასტრუქტურისა და კავშირის გაუმჯობესებამ, განსაკუთრებით განუვითარებელ რეგიონებში, შესაძლოა, საქართველოს ტურისტული ლანდშაფტის განვითარებისთვის ახალი სფეროები გახსნას.

საქართველოს ტურისტული ინდუსტრია აღდგენისა და ხელახალი განსაზღვრის, რედეფინიციის ფაზას გადის. სტრატეგიული ინვესტიციები და გლობალური ტენდენციებისადმი ყურადღება არა მხოლოდ პანდემიამდელ დონეზე დაბრუნების, არამედ უფრო მდგრადი და მრავალფეროვანი ტურისტული სექტორის შექმნის პოტენციალს ხსნის. თუმცა ის გამოწვევის წინაშე დგას, შეინარჩუნოს მომენტუმი და უზრუნველყოს მდგრადი, ასევე, ინკლუზიური ზრდა, რაც საქართველოს ეკონომიკის გრძელვადიან აყვავებას განაპირობებს.

2023 წელს საქართველოში ტურისტული შემოსავლები მაღალი დარჩა, რაც სექტორის მდგრადობაზე მიუთითებს. პირველმა კვარტალმა, 2019 წელთან შედარებით, 138%-იანი შესამჩნევი გამოჯანსაღება აჩვენა, თუმცა მომდევნო კვარტალებში ტემპი ოდნავ შენელდა და მესამე კვარტალში 128%-ზე დაფიქსირდა. ასეთი მაჩვენებლები ასახავს არა მხოლოდ საერთაშორისო ტურისტების დაბრუნებას, არამედ მათი ხარჯების ზრდას, რაც ტურისტულ აქტივობაში ხარისხობრივ ნახტომზე მიუთითებს.

რუსეთმა, თურქეთმა, ევროკავშირმა და დიდმა ბრიტანეთმა საქართველეოს ტურიზმის შემოსავლის გამომუშავებაში მთავარი როლი შეასრულეს, რაც ხაზს უსვამს ამ რეგიონების მნიშვნელობას ქვეყნის ტურისტულ ეკოსისტემაში. იმის მიუხედავად, რომ ისრაელიდან ვიზიტების წილი მთლიანი ვიზიტორების მხოლოდ 4%-ს შეადგენს, ამ რეგიონის წილმა საქართველოს ტურისტულ შემოსავალში 8% შეადგინა, რაც ისრაელელი ტურისტების მაღალ მსყიდველუნარიანობაზე მიუთითებს. თუმცა მიმდინარე რეგიონული დაძაბულობის გამო ისრაელიდან ვიზიტების შემცირებამ შესაძლოა, მომავალ შემოსავლებზე უარყოფითად იმოქმედოს.

პანდემიამდელ პერიოდთან შედარებით ტურისტული შემოსავლების აღდგენა სხვადასხვა კვარტალში განსხვავებულ ტენდენციებს აჩვენებს. კერძოდ, 2023 წლის პირველ კვარტალში საწყისი ზრდა ლოქდაუნის პერიოდში დაგროვილ მოთხოვნასა და შესაძლოა, დაგროვილი დანაზოგების გათავისუფლებაზე მიუთითებდეს. თუმცა შემდგომ კვარტლებში ზრდის ნელი ტემპი ტურიზმის ნორმალიზებასთან ერთად ბაზრის სტაბილიზაციის მაჩვენებელია.

ვიზიტორთა მოგზაურობათა მოცულობასა და მასთან დაკავშირებულ შემოსავლებს შორის ურთიერთქმედება მნიშვნელოვანი დასკვნის გამოტანის საშუალებას იძლევა: ერთის მხრივ, ისეთ ქვეყნებს, როგორიც არის რუსეთი და თურქეთი, მნიშვნელოვანი წვლილი მიუძღვით როგორც მოგზაურობებში, ასევე, შემოსავლებში, ხოლო ევროკავშირი და დიდი ბრიტანეთი მოგზაურობათა მოცულობის თვალსაზრისით მართალია, ნაკლებად აქტიურები არიან, მაგრამ შემოსავლებში არაპროპორციულად დიდი წილი აქვთ. ეს შესაძლოა, ქვეყანაში მათი ხანგრძლივი დარჩენის, ასევე, მაღალი ყოველდღიური ხარჯვისა და ამ რეგიონებიდან მოგზაურთა შორის პრემიუმ-სერვისების უპირატესობის შედეგი იყოს.

ისრაელელი ტურისტების ვიზიტების სავარაუდო შემცირება არის გამოწვევა, რომელიც პოტენციური ზარალის კომპენსაციის მიზნით სტრატეგიულ მარკეტინგსა და ბაზრის წყაროების დივერსიფიკაციას მოითხოვს. მაღალშემოსავლიანი ბაზრების მიზიდვაში საქართველოს ტურიზმის სექტორის წარმატება იმპულსის შენარჩუნების გასაღები იქნება.

ინვესტიციები ინფრასტრუქტურაში, მიზანმიმართული მარკეტინგული კამპანიები და ტურისტული პროდუქტების დივერსიფიკაცია სექტორის აღდგენის პროცესს გააძლიერებს. საქართველოს აქვს შესაძლებლობა, ტურისტული შეთავაზებების ხარისხისა და მრავალფეროვნების გაუმჯობესებით ვიზიტორთა გარკვეული სეგმენტის მაღალი მსყიდველუნარიანობა გამოიყენოს.

საქართველოს ტურისტულ ინდუსტრიას რეგიონული გეოპოლიტიკური სირთულეების ოსტატურად მართვა სჭირდება, რაც ისტორიულად გავლენას ახდენდა ვიზიტების ფორმებზე. ზრდის შენარჩუნებისთვის მნიშვნელოვანი იქნება ერის უნარი, შეინარჩუნოს მეგობრული, სტაბილური გარემო და პარალელურად ქვეყნების უფრო ფართო სპექტრიდან ტურისტების მიზიდვის მიზნით მიზანმიმართული ინიციატივები გაატაროს.

საქართველოს სასტუმრო ლანდშაფტი ძირითადად მცირე ზომის დაწესებულებებისგან შედგება, სადაც სასტუმროების უმეტესობა სტუმრებს ხუთ ან ნაკლებ ნომერს სთავაზობს. ეს განსაკუთრებით ხშირია სამეგრელო-ზემო სვანეთის რეგიონში, რაც მყუდრო, ბუტიკ-საცხოვრებლების უპირატესობაზე ან ბაზრის მოთხოვნაზე მიუთითებს. ისინი სტუმრებს უფრო პერსონალიზებულ გამოცდილებას სთავაზობენ. შიდა ქართლისა და რაჭა-ლეჩხუმ-ქვემო სვანეთის რეგიონებში მსხვილი სასტუმროების ყველაზე მცირე რაოდენობაა, რაც ზრდისთვის პოტენციურ სფეროებზე ან მსხვილი განსახლებისთვის არასაკმარისად მომსახურე ბაზრებზე მიუთითებს.

2023-2025 წლებში დაგეგმილი 31 ახალი სასტუმროდან, თითქმის, ნახევარი თბილისში მდებარეობს, რაც დედაქალაქში ტურისტების მიზიდვის ოპტიმისტურ პერსპექტივაზე მიუთითებს. ეს გაფართოება არის არა მხოლოდ პასუხი მიმდინარე მოთხოვნაზე, არამედ სტრატეგიული ფსონი ტურიზმის სექტორის მუდმივ ზრდაზე, განსაკუთრებით ურბანულ და ბიზნესტურიზმის სეგმენტებში.

საქართველოში განსახლების რეგიონული განაწილება რესურსების სტრატეგიულ განაწილებას ავლენს მკაფიო აქცენტით თბილისზე, ქვეყნის კულტურულ-ეკონომიკურ ცენტრზე. არსებული და დაგეგმილი სასტუმროების მნიშვნელოვანი რაოდენობით თბილისის დომინირება სასტუმრო ბიზნესში აშკარაა. ეს ინფრასტრუქტურა დედაქალაქში საწოლების რაოდენობით მნიშვნელოვან გაიზრდას აპირებს, რაც როგორც დასასვენებელ, ასევე, საქმიანი მოგზაურების მხრიდან მზარდ მოთხოვნაზე მიუთითებს.

სასტუმროების ინფრასტრუქტურაში განხორციელებული ინვესტიციები ტურიზმის, როგორც ეკონომიკის ძირითადი მამოძრავებელი სექტორის განვითარების მიმართ საქართველოს მისწრაფებას მტკიცედ ადასტურებს. ახალი სასტუმროების დამატებამ, განსაკუთრებით თბილისში, უნდა გაზარდოს დასაქმება, ხელი შეუწყოს დამხმარე სერვისებს და ადგილობრივი ეკონომიკა დაასტიმულიროს. იმის გამო, რომ ტურიზმი მრავალმხრივი ინდუსტრიული სექტორია, ამ ზრდის ეფექტი, სავარაუდოდ, სხვადასხვა სფეროში იქნება საგრძნობი, დაწყებული მშენებლობიდან და საცალო ვაჭრობით დამთავრებული.

იმის მიუხედავად, რომ თბილისს დიდი ყურადღება ექცევა, მნიშვნელოვანია, საქართველომ მდგრადი ზრდა უზრუნველყოს, რაც სარგებელს რეგიონებს მოუტანს. ნაკლებად გაჯერებულ, დატვირთულ რეგიონებში სასტუმრო ინფრასტრუქტურის განვითარება ხელს შეუწყობს ტურისტული ნაკადის გაშლას, რაც ჭარბი ტურიზმის რისკებს შეამცირებს და სოფლად ეკონომიკურ სარგებელს მოიტანს. ასევე, ეს მიდგომა შესაძლოა, მოერგოს ტურიზმის ახალ ტენდენციებს, რომლებიც ავთენტურ და ხელშეუხებელ მიმართულებებს ანიჭებენ უპირატესობას.

საქართველოს სასტუმრო ინდუსტრია მნიშვნელოვანი ინვესტიციებით ამბიციურ ტრაექტორიაზეა ქვეყნის პოზიციის, როგორც წამყვანი ტურისტული მიმართულების გასაძლიერებლად. თბილისში სტრატეგიული გაფართოება, რეგიონებში კი ზრდის პოტენციალი ხაზს უსვამს ქვეყნის ეკონომიკურ შორსმჭვრეტელობას. რამდენადაც საქართველო სასტუმრო შეთავაზებების გაუმჯობესებას განაგრძობს, მოსალოდნელია, რომ ეროვნულ ეკონომიკაში სექტორის წვლილი გაღრმავდეს, რაც უფრო ფართო განვითარებისა და დივერსიფიკაციის მიზნებს ხელს შეუწყობს.

მაღალბიუჯეტიანი სასტუმროების დატვირთვის წილი, განსაკუთრებით ზაფხულის თვეებში, მნიშვნელოვნად გაიზარდა და 77%-ს მიაღწია. ეს ნახტომი არა მხოლოდ აჭარბებს 2022 წლის დონეს, არამედ პრემიუმ-სერვისებზე ძლიერ მოთხოვნას ადასტურებს. დასაქმების მაჩვენებელი, რომელიც, ზაფხულის სეზონის გარდა, მთელი წლის განმავლობაში სტაბილურ დონეზე არის შენარჩუნებული, საქართველოში მაღალი ხარისხის სასტუმრო შეთავაზებებისადმი სტაბილურ ინტერესზე მიუთითებს.

ამ მაღალბიუჯეტიან სასტუმროებში ნომრის საშუალო ღირებულება ზაფხულის თვეებში ოდნავ გაიზარდა, რაც სეზონურ მოთხოვნას ასახავს. ფასები, რომელიც 142 დოლარამდე აღწევს, ბაზრის ელასტიურობის ინდიკატორია და მტყველებს მომხმარებელთა სურვილზე, ფუფუნებაში პრემიუმ-ფასი გადაიხადონ. საინტერესოა, რომ ფასები პიკური სეზონის მიღმაც შედარებით სტაბილური რჩება. ეს ფასთა დადგენის სტრატეგიულ მოდელზე მიუთითებს, რომელიც არსეზონურ პერიოდში მოგზაურთა დაუკარგავად შემოსავლის მაქსიმიზაციას ისახავს მიზნად.

დატვირთულობის მაღალი მაჩვენებელი ზაფხულის გაზრდილ ფასებთან შეთავსებით მიუთითებს აყვავებულ სექტორზე, რომელსაც ეროვნულ ეკონომიკაში მნიშვნელოვანი წვლილი შეაქვს. ძვირადღირებული სასტუმროებიდან შემოსავლის ზრდა არა მხოლოდ მხარს უჭერს პირდაპირ დასაქმებას ინდუსტრიაში, არამედ ადგილობრივ ბიზნესსა და სერვისებში მეორადი ხარჯებით ეკონომიკას ასტიმულირებს.

საქართველოში მაღალბიუჯეტიან სასტუმრო სექტორში მაღალ დატვირთულობასა და ფასების დინამიკას რამდენიმე ფაქტორი უწყობს ხელს:

  • მზარდი საერთაშორისო ინტერესი: საქართველოს, როგორც ტურისტული მიმართულების მზარდმა რეპუტაციამ მდიდარი მოგზაურების ინტერესი გამოიწვია, რომლებიც პრემიუმ-განსახლების ვარიანტებს ეძებენ.
  • სტრატეგიული მარკეტინგი: საქართველოს კულტურული და ბუნებრივი უნიკალური ღირსშესანიშნაობების ამსახველმა ეფექტურმა სარეკლამო კამპანიებმა, სავარაუდოდ, ხელი შეუწყო მაღალი დონის ტურიზმის ზრდას.
  • გაუმჯობესებული ხელმისაწვდომობა: გაუმჯობესებულმა საავიაციო კავშირმა და საქართველოში მგზავრობის გამარტივებამ შესაძლოა, გადამწყვეტი როლი შეასრულა მაღალბიუჯეტიანი ტურისტების მიზიდვაში.
  • რეგიონული სტაბილურობა: რეგიონული გეოპოლიტიკური დაძაბულობის მიუხედავად, საქართველოს შედარებითმა სტაბილურობამ ქვეყანა ფუფუნების ტურიზმისთვის მიმზიდველ მიმართულებად გადააქცია.

საქართველოს მაღალბიუჯეტიან სასტუმრო სექტორში დაფიქსირებული ფასების ელასტიურობა სეზონური ფასების მიმართ კარგად დაკალიბრებულ მიდგომას ასახავს. ტურისტული სეზონის პიკზე ნომრებზე ტარიფების მოთხოვნასთან შესაბამისობაში რეგულირებით, სასტუმროებს შემოსავლის ოპტიმიზაცია წყნარ თვეებში პოტენციური სტუმრების დაკარგვის გარეშე შეუძლიათ. ეს ბალანსი არის გასაღები მთელი წლის განმავლობაში მიმზიდველობის შესანარჩუნებლად და მაღალი დატვირთვიანობის მდგრადობის შესანარჩუნებლად.

საქართველოს ძვირად ღირებულ სასტუმრო სექტორში არსებული ტენდენციები მდგრად ზრდაზე დადებითად მეტყველებს. განსახლების ფუფუნების ობიექტებში მუდმივი ინვესტიციები, ასევე, საქართველოს, როგორც დასვენების მთელწლიან მიმართულებად პოპულარიზაციის ინიციატივები სექტორის ეკონომიკურ გავლენას კიდევ უფრო გააძლიერებს. ამასთან, მაღალბიუჯეტიან მოგზაურებზე ფოკუსირებული შთაბეჭდილებების განვითარება, როგორიც არის გურმანული სამზარეულო, ექსკლუზიური ტურები და ინდივიდუალური სერვისები, გადამწყვეტი ფაქტორი იქნება შემოსავლისა და დატვირთულობის აღმავალი ტრაექტორიის შესანარჩუნებლად.

საქართველოს მაღალბიუჯეტიანი სასტუმრო სექტორი ქვეყნის ეკონომიკური მდგრადობისა და პოტენციალის მიკროსამყაროა. დატვირთულობის ძლიერი მაჩვენებლები და ფასების სტრატეგიული კორექტირება მომწიფებული ბაზრის დამახასიათებელი ნიშნებია, რომელიც მზად არის მდგრადი ზრდისთვის. ვინაიდან საქართველო გლობალურ ტურისტულ ლანდშაფტში თავისი პოზიციის განმტკიცებას განაგრძობს, ძვირად ღირებული სასტუმრო სექტორი მნიშვნელოვან როლს შეასრულებს ქვეყნის ეკონომიკური მომავლის ფორმირებაში.

საქართველოში ტურიზმი, ქვეყნის ეკონომიკური განვითარების ქვაკუთხედი, რეგიონული გამოწვევების მიუხედავად, ოპტიმისტურ ტრაექტორიაზეა.

სავარაუდოდ, საქართველოში საერთაშორისო ვიზიტები, აზერბაიჯანთან საზღვრების გახსნის მოლოდინით, სტაბილურად მოიმატებს, რაც ტურისტების ნაკადს გაზრდის.

თუმცა ისრაელ-პალესტინის მიმდინარე კონფლიქტი ამ რეგიონიდან ტურიზმს გაურკვევლობის ჩრდილს აყენებს. გეოპოლიტიკური დაძაბულობის მიუხედავად, ზრდის პერსპექტივა სომხეთიდან ვიზიტების სრული აღდგენის გამო პოზიტიური რჩება.

მოსალოდნელია საქართველოს სასტუმროების დატვირთულობის ზომიერი ზრდა, რასაც ხელს უწყობს სასტუმრო შეთავაზებების გაფართოება და ტურისტული მაჩვენებლების ზრდა. ეს ასახავს ნდობას ბაზრის უნარში, შთანთქას ახალი ინვენტარი დატვირთულობის შემცირების გარეშე, რაც დადებითი ნიშანია როგორც სასტუმროს ამჟამინდელი მფლობელებისთვის, ასევე, პოტენციური ინვესტორებისთვის.

მოსალოდნელია, რომ საშუალო დღიური განაკვეთი, რაც სასტუმრო ინდუსტრიის მომგებიანობის მთავარი მაჩვენებელია, დატვირთულობის შესაბამისად გაიზრდება. სავარაუდოდ, 2023 წელს საშუალო დღიური განაკვეთი 20%-ით გაიზრდება, შემდგომი წლების უფრო ზომიერი ერთნიშნა ზრდით. ეს მიუთითებს იმაზე, რომ ინდუსტრია ახალ წონასწორობას უახლოვდება, რაც ბაზრის მოთხოვნასთან ფასთა სიმძლავრის დაბალანსებას გულისხმობს.

2023 წლის 6,5 მილიონიდან 2026 წლისთვის 8,1 მილიონამდე საერთაშორისო ვიზიტების მოსალოდნელი ზრდა ხაზს უსვამს საქართველოს, როგორც ტურისტული მიმართულების მიმზიდველობას. ვიზიტების ასეთ ზრდას მნიშვნელოვანი ეკონომიკური გავლენა ექნება. ეს ტრანსპორტიდან და საცალო ვაჭრობიდან სასტუმრო და კულტურის სექტორებამდე ტურისტულ ჯაჭვს პოტენციურად გააუმჯობესებს.

სასტუმრო შეთავაზებების გაფართოებასა და დასაქმების ზრდას შორის კავშირი მიუთითებს ბაზარზე, რომელიც მოსალოდნელ მოთხოვნაზე პროაქტიულად რეაგირებს. ტურისტული ინფრასტრუქტურის სტრატეგიული განვითარება, განსაკუთრებით განსახლების სექტორში, ვიზიტორთა პროგნოზირებული ზრდის მხარდასაჭერად მნიშვნელოვანი იქნება.

რამდენადაც საქართველო ტურისტების ვიზიტებისთვის ემზადება და სასტუმრო მიწოდებას აფართებს, მომსახურებისა და განსახლების მაღალი სტანდარტების დაცვა გადამწყვეტი იქნება. საშუალო დღიური განაკვეთების ზრდა მიუთითებს, რომ ბაზარი უფრო მაღალი კლასის შეთავაზებებისკენ მიემართება, რაც ხარისხის უზრუნველყოფასა და პერსონალის მომზადებაში მუდმივ ინვესტიციას მოითხოვს.

საქართველოს ტურისტული ბაზარი არ არის იზოლირებული რეგიონული დინამიკისაგან. პროგნოზირებული ზრდის მისაღწევად გადამწყვეტი იქნება ქვეყნის უნარი, გადალახოს გეოპოლიტიკური გამოწვევები, როგორიც არის კონფლიქტი ისრაელსა და პალესტინას შორის და გამოიყენოს ისეთი შესაძლებლობები, როგორიც აზერბაიჯანთან საზღვრების ხელახალი გახსნაა.

საერთაშორისო ვიზიტებზე, დატვირთულობის დონეზე და საშუალო დღიურ მაჩვენებლებზე პერსპექტიული პროგნოზებით საქართველოს ტურისტული ინდუსტრია მუდმივი ზრდისთვის მზად არის. ამ იმპულსის მაქსიმიზაციისთვის მთავარი იქნება სტრატეგიული ინვესტიციები ინფრასტრუქტურაში, ბაზარზე ფრთხილი პოზიციონირება და მომსახურების ხარისხზე ფოკუსირება. გონივრულად მართვის შემთხვევაში საქართველოს ტურისტული ინდუსტრია რეგიონის ეკონომიკურ რუკაზე ნათელ წერტილად კვლავ დარჩება.