ერთ ექიმზე 2 ექთანი უნდა მოდიოდეს - მთავრობის გეგმა 2030 წლისთვის

ერთ ექიმზე 2 ექთანი უნდა მოდიოდეს - ამის შესახებ მთავრობის მიერ დამტკიცებულ „ხედვა 2030 - საქართველოს განვითარების სტრატეგიაშია“ აღნიშნული.

კერძოდ, როგორც დოკუმენტშია აღნიშნული, ექთან-ექიმის შეფარდება როგორც ჰოსპიტალური, ისე პირველად ჯანდაცვაში, უნდა გაუმჯობესდეს.

მთავრობა გეგმავს საბოლოოდ, 2030 წელს პირველად ჯანდაცვაში ერთ ექიმზე 2 ექთანი მოდიოდეს, ხოლო ჰოსპიტალურ სექტორში ერთ ექიმზე 2.5 ექთანი.

თაია არდოტელი