იანვარ-თებერვალში ექსპორტი 12.2%-ით, ხოლო იმპორტი 1.6%-ით შემცირდა

საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის ინფორმაციით, 2024 წლის იანვარ-თებერვალში საქართველოში საქონლით საგარეო სავაჭრო ბრუნვამ (არადეკლარირებული ვაჭრობის გარეშე) 2 950.1 მლნ. აშშ დოლარი შეადგინა, რაც წინა წლის შესაბამის პერიოდთან შედარებით 4.8 პროცენტით ნაკლებია.

„საქსტატის“ ინფორმაციით, აქედან ექსპორტი 803.3 მლნ. აშშ დოლარს შეადგენს (შემცირდა 12.2 პროცენტით), ხოლო იმპორტი 2 146.8 მლნ. აშშ დოლარს (შემცირდა 1.6 პროცენტით). საქართველოს უარყოფითმა სავაჭრო ბალანსმა, 2024 წლის იანვარ-თებერვალში, 1 343.5 მლნ. აშშ დოლარი შეადგინა, რაც საგარეო სავაჭრო ბრუნვის 45.5 პროცენტია.

„2024 წლის იანვარ-თებერვალში ათი უმსხვილესი საექსპორტო პარტნიორი ქვეყნის წილმა საქართველოს მთლიან ექსპორტში 80.5 პროცენტი შეადგინა. უმსხვილესი საექსპორტო სამეული შემდეგნაირად ჩამოყალიბდა: ყირგიზეთი (125.6 მლნ. აშშ დოლარი), აზერბაიჯანი (99.5 მლნ. აშშ დოლარი) და რუსეთი (96.8 მლნ. აშშ დოლარი).

2024 წლის იანვარ-თებერვალში ათი უმსხვილესი საიმპორტო პარტნიორი ქვეყნის წილმა საქართველოს მთლიან იმპორტში 68.8 პროცენტი შეადგინა. პირველ სამეულში შედის: თურქეთი (408.2 მლნ. აშშ დოლარი), რუსეთი (313.8 მლნ. აშშ დოლარი) და ჩინეთი (173.5 მლნ. აშშ დოლარი).

2024 წლის იანვარ-თებერვალში ათი უმსხვილესი სავაჭრო პარტნიორი ქვეყნის წილმა საქართველოს მთლიან საგარეო სავაჭრო ბრუნვაში 67.7 პროცენტი შეადგინა. ქვეყნის უმსხვილესი სავაჭრო პარტნიორები არიან: თურქეთი (471.9 მლნ. აშშ დოლარი), რუსეთი (410.6 მლნ. აშშ დოლარი) და ჩინეთი (221.7 მლნ. აშშ დოლარი).

2024 წლის იანვარ-თებერვალში სასაქონლო ჯგუფებიდან საექსპორტო ათეულში პირველი ადგილი მსუბუქმა ავტომობილებმა დაიკავა 262.6 მლნ. აშშ დოლარით, რაც მთელი ექსპორტის 32.7 პროცენტს შეადგენს. მეორე ადგილს იკავებს ყურძნის ნატურალური ღვინოები 47.6 მლნ. აშშ დოლარით (მთლიანი ექსპორტის 5.9 პროცენტი), ხოლო მესამე ადგილზეა ფეროშენადნობები 42.1 მლნ. აშშ დოლარით (5.2 პროცენტი).

უმსხვილესი საიმპორტო სასაქონლო ჯგუფი 2024 წლის იანვარ-თებერვალში წარმოდგენილი იყო მსუბუქი ავტომობილების სახით, რომლის იმპორტმა 258.1 მლნ. აშშ დოლარი და მთელი იმპორტის 12.0 პროცენტი შეადგინა. მეორე ადგილს ნავთობი და ნავთობპროდუქტები 187.0 მლნ. აშშ დოლარით (იმპორტის 8.7 პროცენტი), ხოლო მესამე ადგილზეა ნავთობის აირები და სხვა აირისებრი ნახშირწყალბადები 127.1 მლნ. აშშ დოლარით (იმპორტის 5.9 პროცენტი), - აღნიშნულია ინფორმაციაში.