"ფეისბუქი" ხარვეზებით მუშაობს - რა პრობლემებზე წერენ მოხმარებლები

"ფე­სი­ბუ­ქი" ხარ­ვე­ზე­ბით მუ­შა­ობს. ამის შე­სა­ხებ სო­ცი­ა­ლუ­რი ქსე­ლის მომ­ხმა­რებ­ლე­ბი წე­რენ.

მათი ინ­ფორ­მა­ცი­ით, შე­ფერ­ხე­ბე­ბი აღი­ნიშ­ნე­ბა აპ­ლი­კა­ცი­ა­ში შეს­ვლი­სას, ვებ-გვერ­დის ვერ­სი­ა­სა და იდენ­ტი­ფი­ცი­რე­ბის გავ­ლის პრო­ცეს­ში.

კომ­პა­ნი­ას ამ დრო­ის­თვის ოფი­ა­ცი­ა­ლუ­რი კო­მენ­ტა­რი არ გა­უ­კე­თე­ბია.