20 სამოტივაციო ფრაზა მსოფლიოში ცნობილი ადამიანებისგან, რომელთაც არნახულ წარმატებას მიაღწიეს

რო­გო­რია მსოფ­ლი­ო­ში ყვე­ლა­ზე გან­სა­კუთ­რე­ბუ­ლი ადა­მი­ა­ნე­ბის წარ­მა­ტე­ბის გა­სა­ღე­ბი.

მო­მა­ვა­ლი მი­სია, ვინც რის­კავს და არა მისი, ვინც უსაფრ­თხო­ე­ბა­სა და გა­რან­ტი­ებს ეძებს. ბრა­ი­ან თრე­ი­სი, სპი­კე­რი, ბიზ­ნეს­ლი­ტე­რა­ტუ­რის ავ­ტო­რი

წინსვლის სა­ი­დუმ­ლო და­წყე­ბა­შია. მარკ ტვე­ნი, ამე­რი­კე­ლი მწე­რა­ლი

მნიშ­ვნე­ლო­ბა არ აქვს, რამ­დე­ნად ნელა მი­დი­ხარ; მთა­ვა­რია, არ გა­ჩერ­დე. კონ­ფუ­ცი, ჩი­ნე­ლი ფი­ლო­სო­ფო­სი

გვერ­დით ისე­თი ადა­მი­ა­ნე­ბი და­ი­ყე­ნე, რო­მელ­თა ქცე­ვაც შენ­სას ჯო­ბია და თან­და­თან შენც მათ ჩვე­ვებს აით­ვი­სებ. უო­რენ ბა­ფე­ტი, ბიზ­ნეს­მაგ­ნა­ტი, ინ­ვეს­ტო­რი

bandlebi1-54827-1711640862.png

თუ მარ­ცხის­გან გაკ­ვე­თი­ლი მი­ი­ღე, არ წა­გი­გია. ზიგ ზიგ­ლა­რი, გა­ყიდ­ვე­ბის სპე­ცი­ა­ლის­ტი, სპი­კე­რი

თოვ­ლის ფიფ­ქის სი­ლა­მა­ზე რომ და­ა­ფა­სო, ყინ­ვა­ში უნდა გახ­ვი­დე. არის­ტო­ტე­ლე, ძველ­ბერ­ძე­ნი ფი­ლო­სო­ფო­სი

წა­რუ­მა­ტებ­ლო­ბა­თა დიდი ნა­წი­ლი მო­დის მათ­ზე, ვინც ვერ მიხ­ვდნენ, რამ­დე­ნად ახ­ლოს იყ­ვნენ წარ­მა­ტე­ბას­თან და და­ნებ­დნენ. თო­მას ედი­სო­ნი, ამე­რი­კე­ლი მე­წარ­მე და გა­მომ­გო­ნე­ბე­ლი

პრობ­ლე­მა ის კი არ არის, რომ საკ­მა­რი­სი დრო არ გვაქვს სა­ჭი­რო რა­ღა­ცე­ბის გა­სა­კე­თებ­ლად, არა­მედ ის, რომ ჩვენ ბევ­რად მეტი რა­მის გა­კე­თე­ბა იმ დრო­ში გვინ­და, რაც გვაქვს. გარი კე­ლე­რი, ჯეი პა­პა­სა­ნი "მხო­ლოდ ერთი რამ"

არ არ­სე­ბობს სი­ტყვა "ვეც­დე­ბი", უბ­რა­ლოდ "უნდა" ადგე და გა­ა­კე­თო. რეი ბრედ­ბე­რი, ამე­რი­კე­ლი მწე­რა­ლი

მას, ვი­საც დამ­წყე­ბი უმეც­რის პო­ზი­ცი­ა­ში ყოფ­ნა არ უნდა, ვე­რას­დროს ვე­რა­ფერს ის­წავ­ლის. მაგ­რამ ის, ვინც დღეს დამ­წყე­ბია, ხვალ ოს­ტა­ტი იქ­ნე­ბა. ჯორ­დან ბ. პე­ტერ­სო­ნი, "წეს­რიგს მიღ­მა. ცხოვ­რე­ბის კი­დევ 12 წესი"

bandlebi2-54837-1711640945.png

ბედი შინ არ გეს­ტუმ­რე­ბა – მას თა­ვად უნდა მი­ა­კი­თხო. კარ­ლოს რუის სა­ფო­ნი, ეს­პა­ნე­ლი მწე­რა­ლი

ბიზ­ნე­სი, რო­მე­ლიც ფუ­ლის შოვ­ნის გარ­და არა­ფერს აკე­თებს, ცუდი ბიზ­ნე­სია. ჰენ­რი ფორ­დი, ამე­რი­კე­ლი ბიზ­ნეს­მე­ნი, Ford-ის დამ­ფუძ­ნე­ბე­ლი

უთხა­რით მთელ მსოფ­ლი­ოს, რისი გა­კე­თე­ბაც გსურთ, მაგ­რამ ჯერ გა­ა­კე­თეთ. ნა­პო­ლე­ონ ჰილი, "იფიქ­რე და გამ­დიდ­რდი"

ნუ­რა­ვის მის­ცემთ უფ­ლე­ბას, თავი არაფ­რით გა­მორ­ჩე­უ­ლად გაგ­რძნო­ბი­ნოთ. ტე­ი­ლორ ჯენ­კინს რიდი, ამე­რი­კე­ლი მწე­რა­ლი

მირ­ჩევ­ნია, ვიყო ყვე­ლა­ზე სუს­ტი მო­თა­მა­შე მო­ე­დან­ზე, ვიდ­რე გულ­მხურ­ვა­ლე გულ­შე­მატ­კი­ვა­რი ტრი­ბუ­ნებ­ზე. ჯე­რე­მი გოლდბერ­გი, ავ­ტო­რი, TEDx სპი­კე­რი

bandlebi3-54858-1711641017.png

თუ სა­კუ­თა­რი ოც­ნე­ბე­ბი არ გა­ში­ნებს, ე.ი. ოც­ნე­ბებს გა­სა­ქანს არ აძ­ლევ. რი­ჩარდ ბრენ­სო­ნი, ბიზ­ნეს­მაგ­ნა­ტი, Virgin Grou-ის დამ­ფუძ­ნე­ბე­ლი

იცხოვ­რო, ყვე­ლა­ზე იშ­ვი­ა­თი რა­მაა სამ­ყა­რო­ში. უმე­ტე­სო­ბა მხო­ლოდ და მხო­ლოდ არ­სე­ბობს. ოს­კარ უა­ილ­დი, ირ­ლან­დი­ე­ლი მწე­რა­ლი, პო­ე­ტი

სა­თა­ვე­ში რომ მოხ­ვდე, თავი გა­ნა­ვი­თა­რე. ბერ­ტი ჩარლს ფორბსი, ჟურ­ნალ Forbes-ის დამ­ფუძ­ნე­ბე­ლი

წარ­მო­სახ­ვას სა­ზღვრე­ბი არ აქვს. იოც­ნე­ბე და გა­ნა­ხორ­ცი­ე­ლე. ჯონ ჰე­გარ­ტი, "ჰე­გარ­ტი რეკ­ლა­მის შე­სა­ხებ"

წყარო: ambebi.ge