"პარლამენტის 2016 წლის ბიუჯეტი 2015 წელს დამტკიცებული ბიუჯეტის დონეზე განისაზღვრა"

პარლამენტის საფინანსო-საბიუჯეტო კომიტეტის თავმჯდომარის თამაზ მეჭიაურის განცხადებით, საქართველოს პარლამენტის 2016 წლის ბიუჯეტი 2015 წელს დამტკიცებული ბიუჯეტის დონეზე განისაზღვრა.

მისი ინფორმაციით, 2016 წლისათვის 2015 წლის დონეზეა გათვალისწინებული მომუშავეთა რიცხოვნობა და შრომის ანაზღაურება. არ იცვლება "ხარჯების" მთლიანი მოცულობა. საფინანსო-საბიუჯეტო კომიტეტმა დღევანდელ სხდომაზე "საქართველოს პარლამენტის 2016 წლის ბიუჯეტის პროექტის დამტკიცების შესახებ" იმსჯელა, ასევე განიხილა დადგენილების პროექტი, რომელიც პარლამენტის 2015 წლის საბიუჯეტო ასიგნებების მოცულობის შემცირებას ითვალისწინებს.

მეჭიაურის განმარტებით, პარლამენტი ხარჯვითი პოლიტიკის გადახედვაში საკუთარი წვლილის შეტანას გეგმავს, რაც საქართველოს 2015 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტში საკანონმდებლო საქმიანობისთვის გათვალისწინებული პარამეტრების ადმინისტრაციული ხარჯების შემცირებით გამოიხატება. მისივე თქმით, 2015 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტში საქართველოს პარლამენტისთვის გათვალისწინებული ასიგნებების მოცულობა 6 მილიონი ლარით შემცირდება.

"ეკონომია გაკეთდა, ძირითადად იმით, რომ რამდენიმე ათეული ადგილი აპარატში სისტემატურად იყო ვაკანტური და აქედან გამომდინარე, მის ხარჯზე ხდება როგორც ხელფასების, ასევე პრემიების ეკონომია, ასევე გამოგვაკლდა ორი მაჟორიტარი დეპუტატი. რაც შეეხება არაფინანსური აქტივების ნაწილს, ეკონომია წარმოიშვა EBRD-ის ღონისძიების ორგანიზებისთვის ჩატარებული სამუშაოების შედეგად", - განმარტა თამაზ მეჭიაურმა.