შალელაშვილი - სანქციები არ არის იურიდიული ინსტიტუტი, არამედ სუვერენული სახელმწიფოს პოლიტიკური გადაწყვეტილებაა

ხელისუფლებავ, თუ თქვენ არ გესმით, ვინმე კომპეტენტურს სთხოვეთ სწორად განგიმარტონ, რასთან გაქვთ საქმე, - ამის შესახებ „თაობები საქართველოსთვის“ თავმჯდომარე შოთა შალელაშვილი აცხადებს.

როგორც ის განმარტავს, სანქციები იურიდიული თვალსაზრისით, ყველა მოქალაქის კოლექტიური პასუხისმგებლობაა მთავრობის ქმედებებზე.

„რა არის სანქციები სამართლებრივი თვალსაზრისით? რომელ შემთხვევაში შეუძლიათ სახელმწიფოებს სანქციების დაწესება და რომელ შემთხვევაში იქნება ეს საერთაშორისო სამართლის დარღვევა?

ყველა სახელმწიფო სამართლებრივად თანასწორია (გაერო-ს წესდების მე-2 მუხლი) და არ შეუძლია ერთმანეთის მიმართ პასუხისმგებლობის ზომების გამოყენება. თითოეულ სახელმწიფოს აქვს სუვერენიტეტი, ანუ უფლება იმოქმედოს დამოუკიდებლად და თავისი შეხედულებისამებრ შიდა და გარე ურთიერთობებში. ამიტომ, ერთადერთი, რისი გაკეთებაც სახელმწიფოებს შეუძლიათ ერთმანეთთან ურთიერთობაში, არის საკუთარი ქმედებების განსაზღვრა და იმ პირთა ქმედებების რეგულირება, რომლებიც ექვემდებარებიან მათ კანონის უზენაესობას, და მათი კონტაქტები სხვა სახელმწიფოებთან და იმ პირებთან, რომლებიც ექვემდებარებიან კანონის უზენაესობას,

მის წინააღმდეგ სანქციებს დააწესებენ, რამაც მეორე სახელმწიფოს დევნის შეჩერება უნდა აიძულოს.

სანქციები, არ არის სასჯელი ან პასუხისმგებლობის ზომა. სინამდვილეში, სანქციები არის შემზღუდველი ზომები, რომლებსაც ერთი სახელმწიფო შემოაქვს, რათა მიუთითოს თავისი დამოკიდებულება სხვა სუვერენული სახელმწიფოს ქმედებებისადმი, ასევე აიძულოს იგი შეცვალოს თავისი ქცევა. ამ თვალსაზრისით, სანქციები არ არის იურიდიული ინსტიტუტი, არამედ სუვერენული სახელმწიფოს პოლიტიკური გადაწყვეტილება.

იურიდიული თვალსაზრისით, ეს არის რეალურად ყველა მოქალაქის კოლექტიური პასუხისმგებლობა მთავრობის ქმედებებზე.

სანქციების პერსონიფიკაცია არის ის, როდესაც გარკვეულ ჯგუფებზე დაწესებულია შემზღუდავი ზომები, მაგალითად, სამხედროების, ან ცალკეული მოქალაქეების მიმართ და არა მთელი ქვეყნის მიმართ. ეს არის სანქციების პერსონიფიკაცია, რაც ნიშნავს, რომ ისინი გახდებიან იურიდიული და არა მხოლოდ პოლიტიკური ფიგურები.

სანქციების "ლეგიტიმაცია" ნიშნავს, რომ სანქციების შემოღება, გაფართოება და მოხსნა პოლიტიკოსების ხელში თვითნებური ინსტრუმენტია.

ხელისუფლებავ, თუ თქვენ არ გესმით, ვინმე კომპეტენტურს სთხოვეთ სწორად განგიმარტონ, რასთან გაქვთ საქმე”, - აცხადებს შალელაშვილი, რომლის კომენტარსაც „თაობები საქართველოსთვის“ ავრცელებს.