საქართველო შესაძლოა, გახდეს ფულის გათეთრების, განსაკუთრებით სანქცირებული რუსი ოლიგარქების გამტარი - ICC „ოფშორების კანონზე“

„ოფშორის შესახებ კანონის“ მიღება წარმოადგენს სახიფათო ცვლილებას საქართველოს საკანონმდებლო ლანდშაფტში, რაც მნიშვნელოვნად ზრდის იმის რისკს, რომ ქვეყანა გახდეს ფულის გათეთრების, განსაკუთრებით სანქცირებული რუსი ოლიგარქების გამტარი - აშშ-ს ხაზინის პოტენციური პასუხი შეიძლება იყოს მკაცრი, მათ შორის სანქციები და ჯარიმები ქართული ფინანსური ინსტიტუტების მიმართ, რომლებიც აღიქმებიან უკანონო ფინანსური ნაკადების ხელშემწყობებად,- ამის შესახებ საერთაშორისო სავაჭრო პალატის განცხადებაშია აღნიშნული. ამასთან, როგორც სავაჭრო პალატაში აღნიშნავენ, აღნიშნული კანონის მიღებით პარლამენტმა ქვეყანაში „მნიშვნელოვნად გაზარდა საერთაშორისო იზოლაციისა და ეკონომიკური არასტაბილურობის რისკი“.

„საქართველოს პარლამენტის მიერ „ოფშორის შესახებ კანონის“ მიღება წარმოადგენს სახიფათო ცვლილებას საქართველოს საკანონმდებლო ლანდშაფტში, რაც მნიშვნელოვნად ზრდის იმის რისკს, რომ ქვეყანა გახდეს ფულის გათეთრების, განსაკუთრებით სანქცირებული რუსი ოლიგარქების გამტარი. ამ ნაბიჯმა საქართველო პოტენციურად დაუცველ მდგომარეობაში ჩააგდო, რაც მას სერიოზული ეკონომიკური, სამართლებრივი და რეპუტაციის რისკების წინაშე აყენებს.

პირველ რიგში, ამ კანონის უარყოფით შედეგებს შეიძლება მოჰყვეს ფინანსური სამოქმედო სამუშაო ჯგუფის (FATF) მკაცრი შეფასება, რამაც შესაძლოა გამოიწვიოს საქართველოს „ნაცრისფერ სიაში“ შეყვანა. ეს ხაზს გაუსვამს ქვეყნის სტრატეგიულ ხარვეზებს ფულის გათეთრების (AML) და ტერორიზმის დაფინანსების (CFT) წინააღმდეგ ბრძოლის ღონისძიებებში, რაც მოითხოვს დაუყოვნებლივ და მკაცრ მაკორექტირებელ მოქმედებას.

ასეთი ჩამონათვალი არა მხოლოდ შელახავს საქართველოს საერთაშორისო რეპუტაციას, არამედ გაზრდის კონტროლს და ზედამხედველობას გლობალური ფინანსური დამკვირვებლების მხრიდან.

უფრო მეტიც, აშშ-ს ხაზინის პოტენციური პასუხი შეიძლება იყოს მკაცრი, მათ შორის სანქციები და ჯარიმები ქართული ფინანსური ინსტიტუტების მიმართ, რომლებიც აღიქმებიან უკანონო ფინანსური ნაკადების ხელშემწყობებად. ეს შეიძლება მოიცავდეს მნიშვნელოვან ჯარიმებს ან მკაცრ შეზღუდვებს, რამაც შეიძლება ამ ინსტიტუტების იზოლირება მოახდინოს აშშ-ს ფინანსური სისტემისგან, რაც მნიშვნელოვნად იმოქმედებს მათ ოპერაციებსა და ფინანსურ სტაბილურობაზე. კანონი ასევე გაართულებს საქართველოში ფინანსური მართვის ოპერაციულ ასპექტს.

ტრანზაქციის მოცულობის მოსალოდნელმა ზრდამ შეიძლება ხელი შეუშალოს არსებული მონიტორინგის სისტემებს, გაზარდოს რეგულირების ხარვეზების ალბათობა და გაართულოს ფინანსური მარეგულირებლებისთვის უკანონო ფინანსური ნაკადების ეფექტურად მართვა და კონტროლი. ამან შეიძლება მოითხოვოს მნიშვნელოვანი ინვესტიციები ტექნოლოგიური შესაძლებლობების განახლებასა და მარეგულირებელი პერსონალის გაფართოებაში, რაც კიდევ უფრო გაართულებს ქვეყნის ფინანსურ რესურსებს.

და ბოლოს, საქართველოს პარლამენტმა „ოფშორის შესახებ კანონის“ მიღებით მნიშვნელოვნად გაზარდა საერთაშორისო იზოლაციისა და ეკონომიკური არასტაბილურობის რისკი. ამ გადაწყვეტილებამ შეიძლება შეაფერხოს ლეგიტიმური ინვესტიცია და შეარყიოს საერთაშორისო ფინანსური საზოგადოებისა და პარტნიორების ნდობა. აუცილებელია საქართველომ გადახედოს ამგვარი საკანონმდებლო ქმედებების უფრო ფართო შედეგებს და გადადგას პროაქტიული ნაბიჯები ამ რისკების შესამცირებლად, თავისი ეკონომიკური მომავლის დასაცავად და გლობალურ ფინანსურ სცენაზე პოზიციის შესანარჩუნებლად.

საერთაშორისო სავაჭრო პალატა ყველაზე მსხვილი ბიზნეს ორგანიზაციაა მსოფლიოში, რომელიც აერთიანებს 46 მილიონზე მეტ ბიზნესს და 12,000 სავაჭრო პალატას. ICC რეგულარულად უწევს კონსულტაციებს გლობალურ დონეზე G7, G20, World Bank, WTO, WCO და აქვს მუდმივი დამკვირვებლის ადგილი გაეროში“, - აღნიშნულია განცხადებაში.