სად არის ყველაზე მეტი ბიზნესი რეგისტრირებული

მიმდინარე წლის 1-ლი აპრილის მდგომარეობით, საქართველოში ჯამში 273 745 აქტიური ბიზნეს სუბიექტია რეგისტრირებული. სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის მონაცემებით, ამათგან ყველზე მეტი ბიზნესი, თბილისში ფუნქციონირებს, კერძოდ, თითქმის 44%, შემდეგია იმერეთი 12%-ით და აჭარა 11,1%-ით.

უფრო კონკრეტულად, თბილისში ჯამში 120 360 აქტიური ბიზნეს სუბიექტია დარეგისტრირებული, იმერეთში 31 571, ხოლო, აჭარის ავტონომიურ რესპუბლიკაში - 30 443.

რაც შეეხება სხვა რეგიონებს, ბიზნეს აქტივობის კუთხით, რეგისტრირებულ სუბიექტთა რაოდენობა ასე ნაწილდება:

  • ქვემო ქართლი - 19 609 (7,2%)
  • სამეგრელო-ზემო სვანეთი - 18 273 (7%)
  • კახეთი - 15 389 (6%)
  • შიდა ქართლი - 12 461 (5%)
  • სამცხე-ჯავახეთი - 10 738 (4%)
  • გურია - 6 231 (2,3%)
  • მცხეთა-მთიანეთი - 5 870 (2%)
  • რაჭა-ლეჩხუმი და ქვემო სვანეთი - 2 717 (1%)
  • აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკა - 16 (0,01%)

აღსანიშნავია ისიც, რომ საანგარიშო პერიოდში საქართველოში სულ 995 678 ბიზნეს სუბიექტი იყო დარეგისტრირებულ თუმცა, ამათგან აქტიური მხოლოდ 27%-ია.

ნინი ქეთელაური