2015 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტში ცვლილებების პროექტი პარლამენტში შევიდა

2015 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტში დაგეგმილი ცვლილებების პროექტი პარლამენტში შევიდა.

დღესვე საბიუჯეტო ცვლილებები პარლამენტის ბიუროს წარედგინება, ამის შემდეგ დაიწყება განხილვის პროცესი.  საბიუჯეტო ცვლილებებით, გარკვეული მოცულობით მცირდება ცალკეული სახელმწიფო უწყებების დაფინანსება. ბიუჯეტის შემცირება 140 მილიონი ლარით ხდება.