ევროკავშირმა საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტში 6 მილიონ ევროს ოდენობის ტრანშის გადარიცხვა დაამტკიცა

ევროკავშირმა დაამტკიცა 6 მილიონ ევროიანი ტრანში, პირველი გადარიცხვა "ღრმა და ყოვლისმომცველი თავისუფალი სავაჭრო სივრცისა და მცირე და საშუალო ბიზნესის ხელშეწყობის" საბიუჯეტო დახმარების პროგრამის ფარგლებში.

საქართველოში ევროკავშირის წარმომადგენლობის ინფორმაციით, ევროკავშირმა დაამტკიცა საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტში 6 მილიონ ევროს ოდენობის ტრანშის გადარიცხვა. ეს თანხა წარმოადგენს პირველ გადარიცხვას ევროკავშირის მიერ დაფინანსებული 45 მილიონ ევროიანი "ევროკავშირსა და საქართველოს შორის ღრმა და ყოვლისმომცველი თავისუფალი სავაჭრო სივრცისა (DCFTA) და მცირე და საშუალო ბიზნესის ხელშეწყობის" პროგრამის საბიუჯეტო დახმარების კომპონენტის ფარგლებში.

სიტუაციის შეფასების შემდეგ ევროკავშირმა დაასკვნა, რომ ამ პირველი ფიქსირებული ტრანშის გადახდის წინაპირობები დაკმაყოფილდა და რომ საქართველოს მთავრობა მტკიცედ უჭერს მხარს DCFTA-ს და მცირე და საშუალო ბიზნესის რეფორმების განხორციელებას. ევროკავშირის მიერ დაფინანსებული პროგრამა არის მკაფიო მაჩვენებელი ევროკავშირის მზადყოფნისა, მხარი დაუჭიროს საქართველოში "ასოცირების შესახებ ხელშეკრულებისა" და "ღრმა და ყოვლისმომცველი თავისუფალი სავაჭრო სივრცის" განხორციელებას და ამავდროულად, ხელი შეუწყოს მცირე და საშუალო ბიზნესს, როგორც მდგრადი ეკონომიკური განვითარებისა და ინკლუზიური ეკონომიკური ზრდის საფუძველს.

პროგრამის ფარგლებში შემდგომი ტრანშების გადმორიცხვა დამოკიდებული იქნება სავაჭრო პოლიტიკის რეფორმების გატარებასთან, მცირე და საშუალო ბიზნესის განვითარების სტრატეგიასთან დაკავშირებული წინაპირობების დაკმაყოფილებაზე, და ასევე მაკროეკონომიკური პოლიტიკის განხორციელების, საჯარო ფინანსების მართვისა და ბიუჯეტის გამჭვირვალობის უწყვეტ დამაკმაყოფილებელ მაჩვენებლებზე.

სამწლიანი პროგრამა ხელს შეუწყობს საქართველოს მთავრობას DCFTA-ს განხორციელებაში. ევროკავშირის მხარდაჭერის ძირითადი მიმართულებებია: (1) ვაჭრობისა და მცირე და საშუალო ბიზნესის სტრატეგიული საფუძვლების შემდგომი განმტკიცება; (2) ვაჭრობისა და კერძო სექტორის მარეგულირებელი და ხელშემწყობი ინსტიტუტების ფუნქციონირების გაუმჯობესება; (3) ეკონომიკური აქტორებისა და მცირე და საშუალო ბიზნესის გაძლიერება და ამავდროულად მათი DCFTA-ს შესაბამის ახალ მარეგულირებელ გარემოზე მორგება; (4) დაბრუნებული მიგრანტების, ბიზნესით დაკავებული ქალების და ახალგაზრდა მეწარმეების ეკონომიკური ინტეგრაცია.