"კრეატიული" მარკეტინგი

თანამედროვე სამყაროში პროდუქციის წარმატებით რეალიზაციისთვის მარკეტინგი ერთ-ერთ უმნიშვნელოვანეს ფაქტორად იქცა. მსოფლიო ტენდენციას არც მომსახურების სფეროს ქართველი წარმომადგენლები ჩამორჩებიან. ზოგიერთი იმდენად "კრეატიულია", რომ მათი იუმორნარევი რეკლამა ხშირად სოციალურ ქსელში განხილვის საგანი ხდება.

bpn