პარლამენტმა "საჯარო სამსახურის შესახებ" კანონპროექტი დაამტკიცა

საკანონმდებლო პაკეტი, რომლის საფუძველზეც მთავრობა საჯარო სამსახურის სისტემის რეფორმირებას გეგმავს, პარლამენტმა მესამე მოსმენით დაამტკიცა. "საჯარო სამსახურის შესახებ" პროექტს 78-მა დეპუტატმა დაუჭირა მხარი.

"საჯარო სამსახურის შესახებ" ახალი პროექტით ახლებურად არის წარმოდგენილი სახელმწიფო და საჯარო სამსახურები. კანონპროექტის მიხედვით, პროფესიული საჯარო მოხელის ინსტიტუტი ჩამოყალიბდება, რომლის მიხედვით, პროფესიულ საჯარო მოხელედ მიიჩნევა პირი, რომელიც საჯარო სამსახურის საშტატო თანამდებობაზე დაინიშნება უვადოდ, თავისი საქმიანობის განხორციელების სანაცვლოდ კი, შესაბამის ანაზღაურებას და სამართლებრივ და სოციალურ გარანტიებს მიიღებს. კანონი ადმინისტრაციული ხელშეკრულებით დასაქმებული პირების ინსტიტუტის შემოღებასაც გულისხმობს, რაც პოლიტიკური თანამდებობის პირს ადმინისტრაციული ხელშეკრულებით საჯარო სამსახურში პირის აყვანის უფლებას ანიჭებს.

"საჯარო სამსახურის შესახებ" ახალი კანონპროექტით მოხელის კარიერული მართვისა და მისი დაწინაურების და გადაყვანის წესიც ახლებურად რეგულირდება. ამ მხრივ სიახლეს "მობილობა" წარმოადგენს, რომლის მიხედვით, საჯარო დაწესებულების რეორგანიზაციის, ლიკვიდაციის ან შერწყმის შედეგად შემცირებული მოხელე, მისივე თანხმობით შესაძლებელია იმავე ან სხვა საჯარო დაწესებულებაში მის თანამდებობრივ ეკვივალენტურ თანამდებობაზე იყოს გადაყვანილი. სიახლე მოხელეთა შეფასების ნაწილსაც შეეხო, რაც ყველა რანგის მოხელეებისა და მათ მიერ შესრულებული სამუშაოების წელიწადში ერთხელ მაინც შეფასებას გულისხმობს.

"საჯარო სამსახურის შესახებ" კანონპროექტი მთავრობის საკანონმდებლო ინიციატივაა.