თბილისში კიდევ ერთი საბავშვო ბაგა-ბაღი აშენდება

სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების ხელშეწყობის პროგრამის ფარგლებში, თბილისში, დაბა წყნეთში კიდევ ერთი ახალი საბავშვო ბაგა-ბაღი აშენდება. როგორც თბილისის მერიაში განაცხადეს, თბილისის მერის დავით ნარმანიას განკარგულების შესაბამისად, თბილისის საბავშვო ბაგა-ბაღების მართვის სააგენტოს დაევალა, უზრუნველყოს მერიის საკუთრებაში არსებულ მიწის ნაკვეთზე, ახალი საბავშვო ბაღის მშენებლობისთვის საჭირო ღონისძიებების განხორციელება; კერძოდ, კონკურსი/ტენდერის გამოცხადება სამშენებლო საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შესყიდვის თაობაზე, ასევე, ტენდერი სამშენებლო სამუშაოებზე.

აღნიშნული ღონისძიებები დედაქალაქის ბიუჯეტიდან დაფინანსდება, "სკოლამდელი განათლების სისტემის მართვისა და განვითარების" პროგრამით გათვალისწინებული ასიგნებებიდან.

დაბა წყნეთში ახალი საბავშვო ბაგა-ბაღი მომსახურების გაზრდილი მოთხოვნის საფუძველზე აშენდება.