საეთერო ტელემაუწყებლების ბადეში ახალი ამბების და საზოგადოებრივ-პოლიტიკური პროგრამები მხოლოდ სახელმწიფო ენაზე უნდა განთავსდეს

საერთო საეთერო ტელემაუწყებლების ბადეში ახალი ამბების და საზოგადოებრივ-პოლიტიკური პროგრამები მხოლოდ სახელმწიფო ენაზე უნდა განთავსდეს. "მაუწყებლობის შესახებ" კანონში დაგეგმილი ცვლილებებით დგინდება, რომ საქართველოში ახალი ამბებისა და საზოგადოებრივ-პოლიტიკური თემატიკის პროგრამების გადაცემისას, საეთერო ტელემაუწყებლების მაუწყებლობის ენა სახელმწიფო ენაა.

როგორც კანონპროექტის ავტორი ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო განმარტავს, აღნიშნული რეგულაცია მხოლოდ საერთო საეთერო მაუწყებლობაზე გავრცელდება, რადგან სპეციალიზირებული მაუწყებლობისას ახალი ამბების და საზოგადოებრივ-პოლიტიკური თემატიკის გაშუქება არ ხდება. რაც შეეხება საეთერო მაუწყებლობას, პროექტის განმარტებით ბარათში ნათქვამია, რომ აღნიშნული შეზღუდვა მხოლოდ იმ მაუწყებლებზე ვრცელდება, რომლებიც სიხშირულ რესურსს იყენებენ და მაუწყებლობენ ღია ეთერით, რაც ხელმისაწვდომია მოსახლეობისთვის, მათთან დადებული წინასწარი ხელშეკრულების მიუხედავად. აღსანიშნავია, რომ აღნიშნული რეგულაცია არ გავრცელდება საზოგადოებრივი მაუწყებლის პირველ და მეორე არხზე და აჭარის ტელევიზიაზე.

"იმ შემთხვევაში, თუ მაუწყებელს სურს ციფრულ ქსელში სხვა ენაზე გადასცეს საინფორმაციო გადაცემები ან საზოგადოებრივ-პოლიტიკური თემატიკის გადაცემები, აუცილებელია, მაუწყებელმა გაიაროს ავტორიზაცია სათემო მაუწყებლობაზე, კანონმდებლობით დადგენილი წესით. აგრეთვე აღსანიშნავია, რომ აღნიშნული შეზღუდვა ვრცელდება მხოლოდ საეთერო მაუწყებლებზე და ციფრულ მიწისზედა სატელევიზიო ქსელით გადაცემისას. არ ვრცელდება იმ მაუწყებლებზე, რომლებიც თავიანთ გადაცემებს ავრცელებენ სხვა ნებისმიერი ტექნიკური საშუალებით - საკაბელო, თანამგზავრული, ინტერნეტი თუ სხვა", - ნათქვამია პროექტის განმარტებით ბარათში. "მაუწყებლობის შესახებ" კანონში დაგეგმილი ცვლილებები მთავრობამ პარლამენტს განსახილველად უკვე წარუდგინა.