,,საქართველოს რკინიგზის" ხელშეწყობით საბაჟო მომსახურების პროცედურა გამარტივდა

ს/ს ,,საქართველოს რკინიგზის" ფილიალ WBS-ს (,,ვორლდ ბიზნეს სოლუშენს"), კომერციული სამსახურებისა და საქართველოს საბაჟოს ერთობლივი მუშაობის შედეგად ინფორმაციის ურთიერთგაცვლის ელექტრონული სისტემა შეიქმნა. როგორც "საქართველოს რკინიგზაში" აცხადებენ, აღნიშნული სისტემის საშუალებით შესაძლებელი გახდა საბაჟო კონტროლს დაქვემდებარებულ ტვირთზე ელექტრონულად ინფორმაციის მიღება და ტვირთის გადაადგილების კონტროლი.

"ამიერიდან, ინფორმაციის ელექტრონულად გაცვლის სისტემა საშუალებას აძლევს კლიენტსა და საბაჟო სამსახურს საბუთები გაცილებით უფრო მოკლე დროში და ნაკლები დანახარჯით გააფორმოს. აღსანიშნავია, რომ აქამდე კლიენტისა და საბაჟოს ურთიერთთანამშრომლობა საკმაოდ გრძელვადიანი პროცედურა იყო და ორივე მხარისაგან რამდენიმე ვიზიტს მოითხოვდა", - აცხადებენ "საქართველოს რკინიგზაში".

საბაჟოს საერთაშორისო დღესთან დაკავშირებულ ღონისძიებაზე სამსახურის ხელმძღვანელმა ვლადიმერ ხუნდაძემ განსაკუთრებით აღნიშნა ს/ს ,,საქართველოს რკინიგზის" საპროექტო ჯგუფის ხელმძღვანელობასთან შეთანხმებული მოქმედების მნიშვნელობა. მისი თქმით, ,,საქართველოს რკინიგზისა" და სხვა საერთაშორისო ორგანიზაციების ტექნიკური დახმარების პროექტების შედეგად, საქართველომ ეფექტური და მოდერნიზებული საბაჟო უწყება მიიღო. საზეიმო ღონისძიებაზე ს/ს ,,საქართველოს რკინიგზის" ფილიალის ,,ვორლდ ბიზნეს სოლუშენსის" დირექტორი ლევან კუკავა, რომელიც აღნიშნული საპროექტო ჯგუფის ხელმძღვანელი იყო, ქვეყნის საბაჟო სფეროს განვითარებაში შეტანილი წვლილისათვის, მსოფლიო საბაჟო ორგანიზაციის გენერალური მდივნის მიერ დაწესებული ღირსების სერთიფიკატით დაჯილდოვდა.