მერია შშმ პირთა დღის ცენტრების თანადაფინანსებას იწყებს

თბილისის მერია შშმ პირთა დღის ცენტრების თანადაფინანსებას იწყებს. როგორც თბილისის მერიაში აცხადებენ, მერია შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა დღის ცენტრების 18 წელზე მეტი ასაკის მქონე ბენეფიციარებს დააფინანსებს. თბილისის მერიის ჯანდაცვისა და სოციალური მომსახურების საქალაქო სამსახურის უფროსმა გელა ჩივიაშვილმა და თბილისის შშმ პირთა 10 დღის ცენტრის ხელმძღვანელმა თანამშრომლობის შესახებ მემორანდუმი გააფორმეს.

გელა ჩივიაშვილის განცხადებით, თებერვლიდან თბილისის მერიის ჯანდაცვისა და სოციალური მომსახურების საქალაქო სამსახური შშმ პირთა საზოგადოებაში ინტეგრაციისა და მათი მხარდაჭერის მიზნით, 120 ბენეფიციარის დღის ცენტრებით სარგებლობის ვაუჩერული ფორმით დაფინანსებას გააგრძელებს. პროექტის დასაფინანსებლად, შშმ პირთა საზოგადოებაში ინტეგრაციის პროგრამიდან ყოველთვიურად 5 500 ლარი გამოიყოფა.

როგორც მემორანდუმის ხელმოწერის ცერემონიაზე აღინიშნა, შშმ პირთა დღის ცენტრების სახელმწიფო ქვეპროგრამის ფარგლებში, ჯანდაცვის სამინისტრო 18 წლამდე ასაკის ბენეფიციარებს 100%-ით, ხოლო 18 წლის ზევით, დიფერენცირებულად აფინანსებს. კერძოდ, სიღარიბის ზღვარს მიღმა მყოფი პირები 100%-იან დაფინანსებას იღებენ, ხოლო სხვა დანარჩენი პირები - 75%-ს. დარჩენილ 25%-ს თბილისის მერია დაფარავს.

დღის ცენტრების ხელმძღვანელთა განცხადებით, ოჯახების სოციალური მდგომარეობიდან გამომდინარე, თანხის დარჩენილი ნაწილის გადახდა პრობლემას წარმოადგენდა და ბენეფიციარების სრულყოფილი სერვისით უზრუნველყოფა ვერ ხერხდებოდა. ამდენად, მათივე განცხადებით, მემორანდუმის გაფორმება მნიშვნელოვანი ნაბიჯია დღის ცენტრების ბენეფიციართა პროფესიული უნარ-ჩვევების განვითარებისა და კულტურულ-გამაჯანსაღებელ ღონისძიებებში მათი ჩართვის უზრუნველყოფის თვალსაზრისით.