საქართველოს საერთაშორისო აეროპორტები და აეროდრომები

აეროპორტები

თბილისის საერთაშორისო აეროპორტი

ასაფრენი ბილიკის სიგრძე 3000 მეტრი

გადაყვანილ მგზავრთა რაოდენობა

2010-822 728

2011-1 058 482

2012-1 219 175

2013-1 436 046

2014-1 575 327

2015-1 847 111

ქუთაისის დავით აღმაშენებლის სახელობის საერთაშორისო აეროპორტი

ასაფრენი ბილიკის სიგრძე 2600 მეტრი

გადაყვანილ მგზავრთა რაოდენობა

2010-7446

2011-4527

2012-12932

2013-187939

2014-218003

2015-182954

ბათუმის საერთაშორისო აეროპორტი

ასაფრენი ბილიკის სიგრძე 2500 მეტრი

გადაყვანილ მგზავრთა რაოდენობა

2010-88562

2011-133852

2012-168510

2013-208937

2014-213841

2015-226476

მესტიის თამარ მეფის სახელობის აეროპორტი

ასაფრენი ბილიკის სიგრძე 3800 მეტრი

გადაყვანილ მგზავრთა რაოდენობა

2010-45

2011-4580

2012-2922

2013-885

2014-1343

2015-4465

შესრულებული რეისების რაოდენობა (მათ შორის სატვირთო)

2010-9081

2011-11198

2012-11850

2013-12645

2014-13076

2015-13668

გადაზიდული ტვირთის მოცულობა (ტონა)

2010-15266.384

2011-15490.52

2012-16247.266

2013-16649.672

2014-16902.142

2015-14885.068

საქართველოში საჰაერო გადაყვანა-გადაზიდვებს ასრულებს 5 - ადგილობრივი და 26 უცხოური კომპანია

აეროდრომები

აეროდრომი "ნატახტარი"

აეროდრომი "მიმინო"

ვერტოდრომი "სოლოლაკი"

bpn

წყარო: "კვირის პალიტრა"