უმსხვილესი აქტივების მქონე ბანკების რეიტინგი

მომგებიანობის მაჩვენებლებით, უმსხვილესი აქტივების მქონე ბანკებში „რესპუბლიკა“ ლიდერობს.

ბაზარზე მოქმედი 19 ბანკიდან, თებერვალი, დადებითი კოეფიციენტებით (ROA -უკუგება აქტივებზე, ROE- უკუგება კაპიტალზე) 12-მა დაასრულა, მათ შორის არ არის ბაზრის უმსხვილესი მოთამაშე (აქტივების მიხედვით წილი -34%), საქართველოს ბანკი.

bpn

წყარო: "ბანკები და ფინანსები"