ქვეყანა, სადაც საღეჭი რეზინის ყიდვა აკრძალულია

სინგაპური არის ქვეყანა, სადაც საღეჭი რეზინის იმპორტი, ყიდვა და გაყიდვა მკაცრად არის რეგულირებული. 2004 წლის შემდეგ, ამ ქვეყანაში მხოლოდ სამკურნალო საღეჭი რეზინი დაიშვება. სამკურნალო საღეჭი რეზინის ყიდვა კი მხოლოდ ექიმისგანაა შესაძლებელი, რომელიც აუცილებლად უნდა იყოს წინასწარ რეცეპტით გამოწერილი.

ამასთან, კანონის მიხედვით, დაღეჭილი საღეჭი რეზინის ქუჩაში გადაგდება 700 დოლარით ჯარიმდება.

რატომ გახდა საჭირო საღეჭი რეზინის გაყიდვის აკრძალვა?

განაგრძეთ კითხვა