რას ჩაანაცვლებს ახალი ტექნოლოგიები უახლოეს წლებში

ტექნოლოგიების განვითარებასთან ერთად, თანამედროვე ადამიანი უარს ამბობს ბევრ ნივთსა და ჩვევაზე.

ექსპერტთა ვარაუდით, უახლოეს წლებში ფულის ბანკნოტებსა და ბანკომატებს ელექტრონული გადახდები ჩაანაცვლებს.

ასევე გაქრება USB ფლეშ მეხსიერება, რომელსაც ქლაუდ სისტემები შეცვლის.

პაროლებს ჩაანაცვლებს ბიომეტრია: თითის ანაბეჭდი, სახის და ხმის ამომცნობი ტექნოლოგიები;

სამართავი პულტები - მას ჩაანაცვლებს საგნების ინტერნეტი, რომლის საშუალებითაც მოწყობილობების მართვა შესაძლებელი იქნება ხმოვანი ბრძანებებით;

დოკუმენტაცია ქაღალდზე - მას ჩაანაცვლებს ელექტრონული დოკუმენტები და ელექტრონული ხელმოწერა.

წყარო: კომპიუტერული ცენტრი F1