საქართველოში მაროკოს საკონსულო იხსნება

საქართველოში მაროკოს საკონსულო იხსნება. საკონსულო დაწესებულების გახსნის შესახებ საქართველოს მთავრობის განკარგულება მთავრობის ვებ-გვერდზე გამოქვეყნდა.

განკარგულების თანახმად, თბილისში, საპატიო კონსულის მეთაურობით, მაროკოს სამეფოს საკონსულო დაწესებულებების (საკონსულო ოლქით - საქართველოს მთელი ტერიტორია) გახსნის თაობაზე თანხმობა გაიცა.