მეფუტკრეობის სასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივების მხარდაჭერის სახელმწიფო პროგრამაში რეგისტრაცია მიმდინარეობს

სასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივებისათვის პროგრამაში რეგისტრაცია დისტანციურად სასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივების განვითარების სააგენტოს ვებ-გვერდზეა შესაძლებელი.

სოფლის მეურნეობის სამინისტროს პრესსამსახურის ინფორმაციით, სახელმწიფო პროგრამის ფარგლებში მეფუტკრეობისათვის საჭირო ინვენტარი: ხის სკა (რუტი, დადან ბლანტი) ან/და პენოპოლისტიროლი, ჯამურად 2200 ლიტრის მოცულობის თაფლის შესანახი ჭურჭელი და თაფლის საწური (ციბრუტი) ღირებულების 30%-ად გადაეცემათ კოოპერატივებს.

სოფლის მეურნეობის სამინისტროს ლაბორატორია პროგრამაში მონაწილე თითოეული კოოპერატივის მიერ წარმოდგენილ თაფლის ერთ ნიმუშს უფასოდ ჩაუტარებს ლაბორატორიულ შემოწმებას.

პროგრამაში მონაწილე კოოპერატივები მიიღებენ ტექნიკურ დახმარებას „თაფლის შესახებ ტექნიკური რეგლამენტის დამტკიცების თაობაზე“ საქართველოს მთავრობის 2014 წლის 26 დეკემბერის №714 დადგენილების ძირითადი მოთხოვნების დანერგვასთან დაკავშირებით.

მეფუტკრეობის სასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივების მხარდაჭერის სახელმწიფო პროგრამაში ჩართული კოოპერატივების სკების აღრიცხვა-რეგისტრაცია ხორციელდება სკაზე შესაბამისი ნიშნის (სააღრიცხვო ბარათის) დამაგრებით, როგორც მონაწილის საკუთრებაში არსებულ, ისე კაპიტალური ინვესტირების ფარგლებში გადაცემულ სკებზე, რაც ხელს შეუწყობს მიკვლევადობას და უზრუნველყოფს ხარისხიანი და უვნებელი თაფლის წარმოებას.

სახელმწიფო პროგრამაში მონაწილე კოოპერატივს, რომელთა მეპაიეების 50%-ს შეადგენენ დევნილები და შშმ პირები, პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელი კაპიტალური ინვესტირება გადაეცემათ მათი ღირებულების 20%-ად.

მეფუტკრეობის სახელმწიფო პროგრამაში რეგისტრაციის პირველ ეტაპზე 98 სასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივმა უკვე მიიღო 7588 სკა.

სახელმწიფო პროგრამაში რეგისტრაციის მეორე ეტაპის შედეგად, 51 კოოპერატივს გადაეცემა 3609 სკა, 19 კოოპერატივი მიიღებს 19 ერთეულ თაფლის საწურს და ჯამურად 41, 800 ლიტრის მოცულობის თაფლის შესანახ ჭურჭელს.

სახელმწიფო პროგრამაში რეგისტრაცია 10 ივლისამდე გაგრძელდება.

პროგრამაში რეგისტრაცია შესაძლებელია ბმულზე: http://acda.gov.ge/index.php/geo/static/175