ფინანსთა სამინისტრო - სახელმწიფო ბიუჯეტთან დაკავშირებული ჩვენს მიერ გამოქვეყნებული ყველა ინფორმაცია სრულად ასახავს არსებულ რეალობას

საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო 2016 წლის ბიუჯეტის 6 თვის შესრულებასთან დაკავშირებით განცხადებას ავრცელებს.

"ბიზნესპრესნიუსი" განცხადების ტექსტს უცველელად გთავაზობთ:

”სამინისტროს საბიუჯეტო პოლიტიკა არის გამჭვირვალე და ღია. ყველა ინფორმაცია, რომელიც ოპონენტებს გააჩნიათ სახელმწიფო ბიუჯეტზე, არის ფინანსთა სამინისტროს მიერ გამოქვეყნებული მონაცემები, ამდენად, სრული პასუხისმგებლობით ვაცხადებთ, რომ სახელმწიფო ბიუჯეტთან დაკავშირებული ჩვენს მიერ გამოქვეყნებული ყველა ინფორმაცია აბსოლუტურ შესაბამისობაშია ერთმანეთთან და სრულად ასახავს არსებულ რეალობას.

სახელმწიფო ბიუჯეტის 6 თვის შემოსავლები გადაჭარბებულია გეგმასთან მიმართებაში, ხოლო ის, რასაც ოპონენტები შემოსავლებს უწოდებენ და ამით საზოგადოება შეცდომაში შეჰყავთ, არის ვალის აღების მაჩვენებელი (ვალდებულებების ზრდა). სახელმწიფო ბიუჯეტმა 2016 წლის 6 თვეში ისესხა 229,5 მლნ ლარით ნაკლები ვალი გეგმასთან მიმართებაში, სხვა სიტყვებით რომ ვთქვათ, სახელმწიფო ბიუჯეტმა ისესხა იმდენი, რამდენიც იანვარ-ივნისში იყო საჭირო სახელმწიფო ბიუჯეტის მიზნებისთვის. ამას მოწმობს ბიუჯეტის ნაშთის მაჩვენებელიც, რომელიც 6 თვის ბოლოსთვის გეგმით განსაზღვრული იყო 334,5 მლნ ლარით, ხოლო ფაქტიურმა მაჩვენებელმა შეადგინა 371,3 მლნ ლარი.

რაც შეეხება ბიუჯეტის ხარჯვით ნაწილს - 6 თვის გეგმის მიმართ შესრულებამ შეადგინა 95%, რაც ძალიან მაღალი მაჩვენებელია. მითუმეტეს, იმ პირობებში, როდესაც ფინანსთა სამინისტრო არ ცვლის საკუთარ პოლიტიკას და მთელი წლის განმავლობაში უცვლელად ტოვებს 1 იანვარს გამოქვეყნებულ კვარტალურ გეგმებს, რათა საზოგადოებისთვის და მათ შორის, ოპონენტებისთვის, ხელმისაწვდომი იყოს რეალური და დაუმახინჯებელი ინფორმაცია სახელმწიფო ბიუჯეტის შესრულებაზე.

საზოგადოებას შევახსენებთ, რომ კვარტალური ბიუჯეტის შესრულების მაჩვენებლების დამახინჯების პრაქტიკას აქტიურად მიმართავდა წინა ხელისუფლება, როდესაც კვარტლის ბოლო დღეს ხდებოდა გეგმების მორგება საკასო მონაცემებზე”, - ნათქვამია ფინანსთა სამინისტროს განცხადებაში.