ფინანსთა სამინისტრო „ცენტრ პოინტის“ დამფუძნებლებს მცდარი ინფორმაციის გავრცელებაში ადანაშაულებს

ფინანსთა სამინისტრო კომპანია „ცენტრ პოინტის“ დამფუძნებლებს მცდარი ინფორმაციის გავრცელებაში ადანაშაულებს.

როგორც ფინანსთა სამინისტროში აცხადებენ, რამდენიმე დღეა კომპანია „ცენტრ პოინტის“ დამფუძნებლები საზოგადოებას და უპირველეს ყოვლისა, დაზარალებულ მოსახლეობას სხვადასხვა მედიასაშუალებით აწვდიან მცდარ ინფორმაციას, თითქოს საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს კომპანიისთვის დასაბრუნებელი აქვს თანხა 20 მლნ ლარის ოდენობით.

”საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო სრული პასუხისმგებლობით აცხადებს, რომ აღნიშნული განცხადება შეიცავს არასრულყოფილ მონაცემებს, გამომდინარე იქიდან, რომ „ცენტრ პოინტთან” ურთიერთდამოკიდებული კომპანიების ჯამური საგადასახადო დავალიანება სახელმწიფოს მიმართ 61 მლნ ლარს შეადგენს, მათ შორის, 2016 წლის 12 ივლისის მდგომარეობით:

შპს „ცენტრ პოინტ ჯგუფის“ დავალიანება შეადგენს 29 398 541,42 ლარს, შპს „მარიჯანის“ დავალიანება - 10 317 577,94 ლარს, შპს „ცენტრ პოინტ სიტის“ დავალიანება - 2 311 595,39 ლარს, შპს „დიდი დიღმის ოაზისის“ დავალიანება - 10 542 208,31 ლარს, სხვა დანარჩენი 8 740 000 ლარი.

კომპანიის დამფუძნებლები სარგებლობენ იმ გარემოებით, რომ საგადასახადო ორგანოს საგადასახადო კოდექსით არ აქვს უფლება გადასახადის გადამხდელის თანხმობის გარეშე, გაამჟღავნოს გადამხდელის შესახებ დამატებითი დეტალური ინფორმაცია, რადგან კანონმდებლობით, ის წარმოადგენს საგადასახადო საიდუმლოებას. (საგადასახადო კოდექსის 39-ე მუხლის პირველი ნაწილი).

გამომდინარე აღნიშნული გარემოებიდან, ფინანსთა სამინისტროს შესაბამისი სამსახურები მოკლებულნი არიან შესაძლებლობას, კომპანიის წერილობითი თანხმობის გარეშე გამოაქვეყნონ დამატებითი ინფორმაცია.

აქვე, საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო მოუწოდებს კომპანია „ცენტრ პოინტის“ მფლობელებს, არ შეიყვანონ შეცდომაში მოსახლეობა. მიაწოდონ მათ ობიექტური ინფორმაცია კომპანიის ფინანსური მდგომარეობის შესახებ, ან გასცენ წერილობითი თანხმობა, რათა საგადასახადო ორგანომ აღნიშნული ინფორმაცია გახადოს საჯარო.

საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო განუხრელად იცავს გადასახადის გადამხდელის უფლებებს და მის საგადასახადო საიდუმლოებას, ამავე დროს, მიუღებლად მიაჩნია კომპანიამ დაზარალებული მოსახლეობა შეგნებულად შეიყვანოს შეცდომაში და კომპანიის ფინანსურ მდგომარეობაზე პასუხისმგებლობა დააკისროს სახელმწიფო სტრუქტურებს”, - ნათქვამია სამინისტროს განცხადებაში.