ახალქალაქის მუნიციპალიტეტში „მინდვრის დღეები“ ჩატარდა

სოფლის მეურნეობის სამინისტროს სამეცნიერო-კვლევითი ცენტრისა და „მარცვლეულის ლოჯისტიკის“ ახალქალაქის სადემონსტრაციო ბაზებზე „მინდვრის დღეები“ ჩატარდა.

როგორც სოფლის მეურნეობის სამინისტროს სამეცნიერო-კვლევითი ცენტრში განაცხადეს, „მინდვრის დღეები“ სამეცნიერო-კვლევითი ცენტრის მიერ განხორციელებული და მიმდინარე კვლევების შედეგებით დაინტერესებული პირებისთვის საველე პირობებში გაცნობას გულისხმობს. ღონისძიებას სოფლის მეურნეობის მინისტრის მოადგილეები იური ნოზაძე, დავით გალეგაშვილი, სამეცნიერო-კვლევითი ცენტრის დირექტორი ლევან უჯმაჯურიძე, ცენტრის დირექტორის მოადგილე ნოდარ ხატიაშვილი და „მარცვლეულის ლოჯისტიკის კომპანიის“ დირექტორი გიორგი ღუღუნიშვილი ესწრებოდნენ.

როგორც სოფლის მეურნეობის სამინისტროს სამეცნიერო-კვლევით ცენტრში აცხადებენ, სამცხე-ჯავახეთი სასოფლო-სამეურნეო საქმიანობის თვალსაზრისით სტრატეგიული მნიშვნელობის რეგიონს წარმოადგენს, სადაც ეკოლოგიური და ნიადაგურ-კლიმატური პირობები მრავალი კულტურის, მათ შორის, მარცვლეულისა და კარტოფილის როგორც სასურსათო-სამეურნეო, ასევე ხარისხოვანი, ჯანსაღი სათესლე მასალის წარმოების საშუალებას იძლევა.

”დღეს, თესლის წარმოებისა და სერტიფიცირების საკითხი აგრარულ სექტორში აქტიურად განიხილება და სოფლის მეურნეობის სამეცნიერო-კვევითი ცენტრი ნაკვეთებზე სათესლე მასალის ფართომასშტაბიან ინსპექტირებასა და სერტიფიცირებას აწარმოებს”, - აცხადებენ სამეცნიერო-კვლევით ცენტრში.

ღონისძიების ფარგლებში, სტუმრებმა „მარცვლეულის ლოჯისტიკის კომპანიის“ ნაკვეთები დაათვალიერეს, სადაც 133 ჰა ფართობზე ადგილობრივი და ინტროდუცირებული საგაზაფხულო თავთავიანი კულტურებისა (ქერი, ორთესელა, ხორბალი) და კარტოფილის 22 სხვადასხვა ჯიშის გამოცდა და სათესლე მასალის წარმოება მიმდინარეობს. პროექტი, რომელიც კომპანიის მიერ რეგიონში მიმდინარე წლიდან ხორციელდება, სამცხე-ჯავახეთში საგაზაფხულო კულტურების საკონკურსო ჯიშთა გამოცდას, გამარჯვებული ჯიშების დარაიონების დადგენას, მისი სამეწარმეო ტერიტორიებზე გადატანას და ფერმერთათვის მაღალხარისხოვანი სათესლე მასალის მიწოდებას ემსახურება.

სოფლის მეურნეობის სამინისტროს სამეცნიერო-კვლევითი ცენტრის ინფორმაციით, სათესლე მასალის სიწმინდის შენარჩუნების მიზნით სოფლის მეურნეობის სამინისტროს სამეცნიერო-კვლევით ცენტრის სოფელ ვაჩიანში განთავსებულ თავთავიანი კულტურების საშემოდგომო და საგაზაფხულო (ქერი, ხორბალი) ნათესებში მცენარეთა ფენოლოგიური დაკვირვება მიმდინარეობდა, რის საფუძველზეც 5 საერთაშორისო სანერგის საგაზაფხულო ქერისა და ხორბლის 335 გენოტიპიდან ადგილობრივ პირობებთან ადაპტირებული, სელექციური ნიშან-თვისებების მქონე ფორმები შეირჩევა.