ერთიან ეროვნულ გამოცდებზე აპელაციის შედეგად შეფასება 389 ნაშრომს შეეცვალა

ერთიან ეროვნულ გამოცდებზე აპელაციის შედეგად შეფასება 389 ნაშრომს შეეცვალა.

შეფასებისა და გამოცდების ეროვნული ცენტრის ინფორმაციით, ერთიანი ეროვნული გამოცდების შედეგების სააპელაციო განაცხადების რაოდენობა შეადგენდა ნაშრომების (150 ათასზე მეტი) 1,34%-ს.

სააპელაციო კომისიის მიერ ნაშრომების ხელახლა გასწორების შედეგად შეფასება შეეცვალა 389-ს (მთლიანი ნაშრომების 0.26%-ს) - 361-ს შეფასება მოემატა, ხოლო 28-ს დააკლდა.

ამასთან, სააპელაციო პროცესის დასრულების შემდეგ იწყება ბაზების მომზადება ჩარიცხვებისა და გრანტის განაწილებისათვის, პარალელურად მიმდინარეობს გათანაბრებისა და სკალირების პროცესი. ჩარიცხვების შესახებ ინფორმაცია ამ პროცედურების დასრულების შემდეგ, სავარაუდოდ, 25 აგვისტოსთვის გამოქვეყნდება.