7 შეცდომა, რომელიც ანგრევს ბიზნესს

ნებისმიერი ბიზნესის წამოწყება რისკთან არის დაკავშირებული. საკუთარი საქმის წამოწყებისა და განვითარების გზაზე შეცდომებისა და კრახისგან კი დაცული არავინ არის.

გთავაზობთ იმ შეცდომების ჩამონათვალს, რომელიც ანგრევს ნებისმიერ ბიზნესს:

სწრაფი გამდიდრების სურვილი;

კონკურენტების უყურადღებოდ დატოვება;

მთელი დროის სამუშაოსთვის დათმობა;

ფასების შემცირება;

ბიზნესის შექმნა მხოლოდ ფულისთვის;

საქონლის ან მომსახურების გაყიდვა არაპროფილურ მომხმარებელზე;

თანამშრომელთა დიდი შტატის არსებობა