10 უმსხვილესი სავაჭრო პარტნიორი ქვეყანა საქართველოსთვის

2016 წლის იანვარ-აგვისტოში ათი უმსხვილესი სავაჭრო პარტნიორი ქვეყნის წილმა საქართველოს მთლიან საგარეო სავაჭრო ბრუნვაში 68 პროცენტი შეადგინა.

საქართველოს უმსხვილესი სავაჭრო პარტნიორები არიან: კანადა (1305 მლნ აშშ დოლარი), თურქეთი (1025 მლნ აშშ დოლარი) და რუსეთი (538 მლნ აშშ დოლარი), ჩინეთი (482 538 მლნ აშშ დოლარი), აზერბაიჯანი (361 მლნ აშშ დოლარი), ირლანდია (302 მლნ აშშ დოლარი), გერმანია (299 მლნ აშშ დოლარი), უკრაინა (284 მლნ აშშ დოლარი), სომხეთი (239 მლნ აშშ დოლარი), იტალია (215 მლნ აშშ დოლარი).