10 რჩევა დასახული მიზნის მისაღწევად

იფიქრეთ წერილობით. მიზანი, რომელიც ქაღალდზე არ არის გადატანილი, არ არსებობს.

განსაზღვრეთ კონკრეტული მიზანი, უპასუხეთ კითხვებს: რა, სად, როდის და როგორ?

შეზღუდეთ მიზანი დროით - მიზანი დროის გარეშე უბრალო ოცნებაა;

იფიქრეთ, მიზნის მიღწევის თქვენს გარდა, ვის მოუტანს სარგებელს;

დაყავით მიზანი ქვემიზნებად;

აიღეთ პასუხისმგებლობა თქვენს თავზე და თქვენს მოქმედებაზე მიზნისკენ მიმავალ გზაზე;

განსაზღვრეთ მიზნის მიღწევის შუალედური შედეგები;

იფიქრეთ მიზანზე და არა - მისი განხორციელების საშუალებებზე.