საქართველოს სამ ძირითად ქალაქში კომერციული უძრავი ქონების მიწოდება 11%-ით გაიზარდა

2015 წელს საქართველოს კომერციული უძრავი ქონების მიწოდება (თბილისში, ბათუმსა და ქუთაისში) 11%-ით გაიზარდა და 1,230,000 მ2-ს გადააჭარბა.

Colliers International Georgia-ს უძრავი ქონების ბაზრის მიმოხილვის 

მიხედვით, ქვეყნის მასშტაბით კომერციული უძრავი ქონების ბაზარზე ჯერ კიდევ დომინირებს ძველი სტილის ფართები, თუმცა, თანამედროვე სავაჭრო ცენტრების მიწოდება სწრაფად იზრდება.

”აღნიშნული სამი ქალაქიდან კომერციული უძრავი ქონების უდიდესი ნაწილი - 77% - კონცენტრირებულია თბილისში. დაანონსებული სამომავლო პროექტების საფუძველზე ნათელი ხდება, რომ თბილისი მომდევნო რამდენიმე წლის განმავლობაში კომერციული უძრავი ქონების მთავარ მიმწოდებლად დარჩება ქვეყანაში. საქართველოში კომერციული უძრავი ქონების მიწოდება 2016 წელს 166,432 მ2-ით, 2017 წელს კი 24,500 მ2-ით გაიზრდება. „ჰუალინგ მოლი“ (110,000 მ2), „გალერია თბილისი“ (24,500 მ2) და "გლდანი ცენტრალი“ (22,452 მ2) ყველაზე დიდი დაანონსებული პროექტებია თბილისში, რაც ქალაქის კომერციული უძრავი ქონების ჯამურ გასაქირავებელ ფართს 68%-ით - 387,885 მ2-მდე გაზრდის”, - ნათქვამია Colliers International Georgia-ს კვლევაში.

კვლევევის მიხედვით თბილისში კომერციული ფართის საერთო ოდენობა 952,983 მ2-ია. ბაზრობებსა და ღია ბაზრებს ფართის ყველაზე დიდი წილი (40%) უჭირავს.

„თბილისში არსებულ სავაჭრო ცენტრებში დამქირავებელთა მოთხოვნის ყველაზე დიდი წილი - 35% ტანსაცმელსა და ფეხსაცმელზე მოდის, ჰიპერ/სუპერმარკეტებს სავაჭრო ცენტრებში საერთო მოთხოვნის 25% უჭირავს, თანამედროვე სავაჭრო ცენტრებში დაკავებული ფართის სიდიდის მიხედვით მესამე ადგილი (12%) სამომხმარებლო ტექნიკით მოვაჭრე მაღაზიებს უკავიათ, მას მოსდევს კვებისა და გართობის კატეგორია 11%-ით, ზოგადი და მომსახურების კატეგორიას სავაჭრო ცენტრებში გაქირავებული ფართის 3%, ცხოვრების სტილს 2%, ჯანმრთელობასა და სილამაზეს კი 1% უკავია”, - ნათქვამია კვლევაში.

რაც შეეხება 2015 წლის განმავლობაში საოფისე უძრავ ქონების სექტორს, აქ მიწოდების დონე მხოლოდ 1%-ით გაიზარდა.

”კვლევამ აჩვენა, რომ თბილისში მაღალი კლასის ბიზნეს ცენტრებში ვაკანტურობის კოეფიციენტი საკმაოდ დაბალია და 7-8%-ის ფარგლებში მერყეობს. აღნიშნული ფაქტის გამო რიგ შემთხვევაში კი ვხედავთ შედარებით დიდი ზომის საოფისე ფართების (500-600 მ2) ნაკლებობას. თბილისის გარდა, ქვეყნის სხვა ძირითად ქალაქებში საოფისე უძრავი ქონების მიწოდება კვლავაც საკმაოდ დაბალია. თბილისის ჯამური საოფისე ფართობი დაახლოებით თანაბრადაა განაწილებული გაქირავებად და მფლობელის მიერ დაკავებულ ოფისებს შორის. თბილისის გაქირავებადი საოფისე ფართობია 436,630 მ2, საიდანაც 33% შეიძლება ჩაითვალოს თანამედროვე (A, A-, B+, B კლასის) ოფისებად, დარჩენილი 67% კი, რომელიც C და D კატეგორიებად კლასიფიცირდება, წამოადგენს საბჭოთა პერიოდის ძველ და გაურემონტებელ ოფისებს. გაქირავებადი თანამედროვე ოფისების ჯამური ფართობი 2015 წელს 6%-ით გაიზარდა და 144,380 მ2-ს მიაღწია. უახლოესი სამი წლის განმავლობაში მოსალოდელია თბილისის გაქირავებადი საოფისე ფართის მიწოდების 41%-იანი ზრდა, რაც არსებულ ჯამურ საოფისე სივრცეს დამატებით 59,000 მ2-ს შემატებს”, - ნათქვამია კვლევაში.

Colliers International Georgia-ს ინფორმაციით, თბილისის ბიზნეს ცენტრებში დაკავებული ფართობის 18% სავაჭრო ორგანიზაციებზეა გაქირავებული, 15% - საბანკო, სადაზღვევო და საინვესტიციო ორგანიზაციებზე, ხოლო 14% - პროფესიონალური სერვისებით მომსახურე კომპანიებზე.

”თბილისის საოფისე ბაზრის კიდევ ერთ თავისებურებაზე მიანიშნებს ფაქტი, რომ ფინანსურად ძლიერი კომპანიების მნიშვნელოვანი ნაწილი საკუთარი ოფისის ფლობას ამჯობინებს. დღეისათვის მფლობელების მიერ დაკავებული ჯამური საოფისე ფართობის დაახლოებით 64% სახელმწიფო ორგანიზაციებზე მოდის, 11%-ს კი იკავებენ ფინანსური ინსტიტუტები”, - ნათქვამია Colliers International Georgia-ს კვლევაში.