სურსათის ეროვნული სააგენტო ფერმერებს ურჩევს, პესტიციდები სპეციალიზებულ მაღაზიებში შეიძინონ

სურსათის ეროვნული სააგენტო ფერმერებს ურჩევს, პესტიციდები სპეციალიზებულ მაღაზიებში შეიძინონ. სოფლის მეურნეობის სამინისტროს სურსათის ეროვნული სააგენტოს წარმომადგენლებმა პესტიციდების და აგროქიმიკატების სარეალიზაციო ობიექტები შეამოწმეს.

”ფერმერთა ინტერესების და სამომხმარებლო ბაზრის დაცვის მიზნით, სურსათის ეროვნული სააგენტო მუდმივად ახორციელებს პესტიციდებისა და შხამქიმიკატების სარეალიზაციო ობიექტების შემოწმებას. გააქტიურებული კონტროლის შედეგად, გასულ წლებთან შედარებით, მდგომარეობა გაუმჯობესდა. ბოლო ორი წელია, არ გამოვლენილა არარეგისტრირებული ქიმიკატებით ვაჭრობის ფაქტი, ქიმიკატების ტარა მარკირებულია ქართულ ენაზე, რეალიზაცია ხდება დაფასოებული პროდუქციით, თუმცა ფალსიფიკაციის შემთხვევები კვლავაც აღინიშნება. უხარისხო, ფალსიფიცირებული და საეჭვო პრეპარატების შეძენის თავიდან ასაცილებლად, ფერმერებს ვურჩევთ, პესტიციდები შეიძინონ სპეციალიზებულ მაღაზიებში, სადაც, ასევე შეუძლიათ მიიღონ კვალიფიციური კონსულტაცია პრეპარატების გამოყენებასა და მოსავლის მოყვანასთან დაკავშირებით", - განაცხადა სურსათის ეროვნული სააგენტოს უფროსის მოადგილემ ზურაბ ლიპარტიამ, რომელიც სარეალიზაციო ობიექტების შემოწმების პროცესს დაესწრო.

სააგენტოს პრესსამსახურის ცნობით, დღეისთვის ქვეყანაში რეგისტრირებულია პესტიციდის 258 მოქმედი ნივთიერება და 715 პრეპარატული ფორმა. მიმდინარე წელს პესტიციდებისა და შხამქიმიკატების 120 ობიექტია შემოწმებული და მცენარეთა დაცვის საშუალებების 238 ნიმუშია გამოკვლეული. შედეგად ფალსიფიკაციის ფაქტზე დაჯარიმდა 5, მარკირების წესის დარღვევაზე - 10, ბიზნესოპერატორის რეგისტრაციის არქონაზე - 1 ბიზნეზოპერატორი. 2015 წელს აღებულია პესტიციდების 170 ნიმუში, საიდანაც 11 სხვადასხვა სახის დარღვევა აღინიშნა.