ლევან დავითაშვილმა პარლამენტის წევრებს სოფლის მეურნეობის განვითარების სამომავლო გეგმები გააცნო

სოფლის მეურნეობის მინისტრობის კანდიდატმა, ლევან დავითაშვილმა პარლამენტის წევრებს სამთავრობო პროგრამის „თავისუფლება, სწრაფი განვითარება, კეთილდღეობა (2016-2020 წლებში)" ფარგლებში, სოფლის მეურნეობის განვითარების კუთხით დაგეგმილი პროექტები და სამინისტროს სამომავლო ხედვები გააცნო.

როგორც ლევან დავითაშვილმა პარლამენტის აგრარულ საკითხთა, გარემოს დაცვისა და ბუნებრივი რესურსების, დარგობრივი ეკონომიკისა და ეკონომიკური პოლიტიკის, რეგიონული პოლიტიკისა და თვითმმართველობის და საფინანსო-საბიუჯეტო კომიტეტების გაერთიანებულ სხდომაზე სიტყვით გამოსვლისას აღნიშნა, დარგის განვითარების ხელშეწყობის მიზნით, გათვალისწინებულია ექსტენციის გაძლიერება, ეფექტიანი მიწოდების ჯაჭვის განვითარების სტიმულირება, მაღალი ღირებულების მქონე სასოფლო-სამეურნეო პროდუქციის წარმოების ხელშეწყობა, საქართველოში წარმოებული აგროსასურსათო პროდუქციისთვის ალტერნატიული ბაზრების გამოვლენა და დივერსიფიკაცია.

”სოფლის მეურნეობის სამინისტროს მიმდინარე და დაგეგმილი ღონისძიებები საქართველოს მთავრობის 4 პუნქტიან გეგმასთან შესაბამისობით შემუშავდა და შედეგად, ეკონომიკის განვითარებაში დარგის მხრიდან მნიშვნელოვან კონტრიბუციას ითვალისწინებს“, - აღნიშნა ლევან დავითაშვილმა.

სოფლის მეურნეობის მინისტრობის კანდიდატის განცხადებით, სასოფლო-სამეურნეო დარგში კოოპერაციის განვითარების მხარდაჭერა საქართველოს მთავრობის აგროპოლიტიკის სტრატეგიული მიმართულება იქნება.

დავითაშვილის თქმით, გარდა ამისა, მნიშვნელოვანი ყურადღება დაეთმობა დეგრადირებული ნიადაგების გამოკვლევას და მათი ნაყოფიერების აღდგენა-გაუმჯობესების ღონისძიებებს;

”შემუშავდება სოფლის განვითარების ერთიანი პოლიტიკა, რომელიც ორიენტირებული იქნება სოფლად ცხოვრების დონის ამაღლებისა და ეკონომიკური აქტიურობის ზრდაზე; სახელმწიფო ხელს შეუწყობს მოსავლის აღების შემდგომი ტექნოლოგიების დანერგვას - შემნახველი, დამახარისხებელი, შემფუთავი, გადამამუშავებელი და სადისტრიბუციო ბაზრების განვითარებას; გაგრძელდება და დაიხვეწება აგროდაზღვევის პროექტი; 2017 წლის ბოლოსათვის 165 ათას ჰექტრამდე გაიზრდება მელიორირებული მიწების ფართობები; მნიშვნელოვანი ყურადღება დაეთმობა დარგში დასაქმებულთა ცოდნის ამაღლებას, აგრობიზნესზე ორიენტირებული სამეცნიერო-კვლევითი საქმიანობის განვითარებას და ექსტენციის შესაბამისი პაკეტების შემუშავებას; გაგრძელდება მუშაობა ფერმერებისთვის ფინანსებზე ხელმისაწვდომობის მიმართულებით; მნიშვნელოვანი პროექტები განხორციელდება სასოფლო-სამეურნეო ტექნიკის ხელმისაწვდომობის ასამაღლებლად”, - განაცხადა დავითაშვილმა.

პარლამენტის წევრებმა ლევან დავითაშვილს მიმართეს კითხვებით, რომლებიც ქართული ღვინის ექსპორტს და ბაზრების დივერსიფიკაციას, სასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივების ხელშემწყობ ღონისძიებებს, მცირემიწიან ფერმერთა საგაზაფხულო სამუშაოების ხელშეწყობის პროექტის მნიშვნელობას, სასოფლო-სამეურნეო ტექნიკაზე ხელმისაწვდომობას, ასევე სოფლის მეურნეობის დარგობრივი განვითარების ხელშემწყობი პროექტების მიმდინარეობის საკითხებს შეეხებოდა.