ყველაზე მაღალი და დაბალი გადასახადების მქონე ქვეყნები

ეკონომიკური თანამშრობლობისა და განვითარების ორგანიზაცია მშპ-სთან მიმართებით გადასახადების მაჩვენებელს აქვეყნებს.

სტატისტიკური მონაცემების მიხედვით 34 ქვეყნიდან ყველაზე მაღალი გადასახადი დანიაშია, რომელიც 50.9 პროცენტს შეადგენს. კვლევის მიხედვით, სამეულში საფრანგეთი 45.2 და ბელგია 44.7 პროცენტით მოხვდა. რაც შეეხება ყველაზე დაბალ გადასახადებს, ამით ჩილე და მექსიკა გამოირჩევა, სადაც 19.8 და 19.5 პროცენტია. 

bpn