რა უჯდება სახელმწიფოს ყოფილი პარლამენტარების შენახვა

პარლამენტის ყოფილი წევრის ყოველთვიური კომპენსაციის ოდენობა მოქმედი პარლამენტის წევრის ხელფასის მესამედს შეადგენს.

2016 წელს პარლამენტის ყოფილი წევრების კომპენსაციისთვის ბიუჯეტიდან 4.5 მილიონი ლარი დაიხარჯა.

წყარო: ifact.ge