ბაკურიანისა და დიდი მიტარბის სივრცით-ტერიტორიული განვითარების პროექტი სპეციალისტებისა და ადგილობრივი მოსახლეობის შეხვედრაზე განიხილეს

ბაკურიანისა და დიდი მიტარბის სივრცით-ტერიტორიული დაგეგმვის სამუშაო პროექტი განიხილეს ბაკურიანში გამართულ შეხვედრაზე, რომელსაც ეკონომიკის სამინისტროს, ”არქიტექტურული ბიუროს,“ ადგილობრივი თვითმმართველობის, მოსახლეობისა და სხვა დაინტერესებული მხარეების წარმომადგენლები ესწრებოდნენ.

როგორც ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროდან იუწყებიან, შეხვედრაზე განიხილეს ბაკურიანი-მიტარბის ტურისტული და სარეკრეაციო ინფრასტრუქტურის განვითარება, ახალი სადაბო ცენტრის შექმნა, სატრანსპორტო ქსელის განვითარება და დახვეწა, საზოგადოებრივი სივრცეების ჩამოყალიბება, ზამთრისა და ზაფხულის აქტივობების ოპტიმიზაცია, ფეხმავალთა და ველობილიკების მოწყობა, საინჟინრო ქსელების სრულყოფა, მყარი ნარჩენების მართვა და სხვა.

სპეციალისტებმა ადგილობრივ მოსახლეობასთან ერთად იმსჯელეს ჩატარებული წინასაპროექტო კვლევებისა და მათ საფუძველზე შემუშავებული ბაკურიანი-მიტარბის პერსპექტიული განვითარების ხედვაზე, დეტალურად განიხილეს გეგმარებითი დავალების სამუშაო ვერსია და ბაკურიანის განვითარების ძირითად მიმართულებებზე მოსაზრებები გამოთქვეს. დისკუსიის პროცესში ასევე იმსჯელეს პერსპექტიული ტერიტორიული განვითარების შეზღუდვების საკითხზეც.

ბაკურიანისა და დიდი მიტარბის სივრცით-ტერიტორიული დაგეგმვის დოკუმენტაციას შპს ,,არქიტექტურული ბიურო“ ამუშავებს, რომელმაც ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროს მიერ 2016 წელს გამოცხადებულ კონკურსში გაიმარჯვა. კომპანიამ უკვე დაასრულა და ეკონომიკის სამინისტროსთან, ასევე ადგილობრივ თვითმმართველობასთან შეათანხმა პირველი ეტაპის სამუშაოები. ამჟამად მიმდინარეობს მეორე ეტაპის სამუშოების შეთანხმების პროცესი ბორჯომის მუნიციპალიტეტთან.

ბაკურიანი/დიდი მიტარბის ქალაქთმშენებლობითი დოკუმენტაციის შემუშავება 2017 წლის სექტემბერში დასრულდება.